In vitro kultivace

Z WikiSkript

In vitro kultivace pěstování mikroorganismů na půdách k tomu určených v umělých, laboratorních podmínkách.

  • Kultivace – pěstování mikroorganismů na umělých půdách k tomu určených. Při kultivaci dojde k pomnožení zárodků, což umožňuje určení jejich druhu. Kultivace je součástí mikrobiologického vyšetření moči, krve, hlenu, hnisu, tekutiny z výpotků, stěru z kůže a podobně.
  • In vitro– latinsky „ve skle“, tedy ve zkumavce, za umělých či laboratorních podmínek. Například při testech účinků chemických látek na živý organismus jsou účinky zkoumány nejprve na kultuře buněk pěstovaných ve zkumavce. Jiným příkladem je oplodnění in vitro „dítě ze zkumavky“.
Kultivace buňky v Petriho misce


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 10. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2015. Jessenius. ISBN 978-80-7345-456-2.