Trofoblast

Z WikiSkript
Heslo
Blastocysta


Trofoblast je vrstva plochých až kubických buniek tvoriacich vonkajšiu vrstvu epitelu blastocysty (vonkajšia bunková masa), ktorá sa diferencuje na plodové obaly a placentu (extraembryonálne tkanivá zárodku). Sprostredkuváva nidáciu vajíčka (pomocou väzby L-selektínu trofoblastu na cukrové receptory endometria, integrínov trofoblastu a laminínu a fibronektínu medzibunkovej hmoty endometria), následne proliferuje a diferencuje sa na dve vrstvy:


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.