Trofoblast

From WikiSkripta

Heslo
Blastocysta


Trofoblast je vrstva plochých až kubických buněk tvořících vnější vrstvu epitelu blastocysty (vnější buněčná masa), která se diferencuje v plodové obaly a placentu (extraembryonální tkáň zárodku). Zprostředkovává nidaci vajíčka (pomocí vazby L-selektinu trofoblastu na sacharidové receptory endometria, integrinů trofoblastu, lamininu a fibronektinu mezibuněčné hmoty endometria), následně proliferuje a diferencuje ve dvě vrstvy:


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.