Děloha

From WikiSkripta

(Redirected from Endometrium)


Děloha (uterus, metra, hystera, maternica) je dutý svalový orgán se silnou stěnou uložený v malé pánvi ženy. Má hruškovitý tvar a je lehce předozadně oploštělá. Rozměry dělohy se různí podle stádia života ženy (u ženy, která dosud nerodila = nulipara, jsou rozměny 8 x 5 x 2–3 cm (délka x šířka x hloubka), u ženy, která již rodila = multipara, jsou rozměry o něco větší).

Vnitřní pohlavní orgány ženy

Části dělohy:

 • fundus uteri - obloukovitá část nad tělem dělohy
 • corpus uteri - tělo děložní;
 • cornu dextrum + sinistrum - rohy dělohy, ústí sem vejcovody
 • cervix uteri - hrdlo děložní; dělí se na portio vaginalis (čípek) a portio supravaginalis
 • isthmus uteri - krátký usek spojující corpus a cervix.


Na děloze lze vidět i hrany (=margo) a plochy (=facies) a to:

 • facies vesicalis (=anterior) - přední plocha přivrácená k močovému měchýři
 • facies intestinalis (=posterior) - zadní plocha přivrácená ke kličkám tenkého střeva
 • margo dexter + sinister - pravá a levá hrana dělohy
Děloha – popis

Anatomie dělohy[edit | edit source]

Děloha je uložena v malé pánvi mezi močovým měchýřem a konečníkem. Je předozadně oploštělá (v dospělosti) a zaujímá typické postavení:

 • anteflexio uteri podélná osa děložní svírá s osou hrdla tupý úhel (160–170°), tento úhel je otevřený dopředu;
 • anteversio uteri úhel, jenž děloha svírá s pochvou (70–100°).

Stavba děložní stěny (histologická stavba dělohy)[edit | edit source]

Děložní stěna je asi 15 mm silná a je tvořena třemi základními vrstvami:

 • endometrium;
 • myometrium;
 • perimetrium (serosa nebo adventicie).

Endometrium[edit | edit source]

Povrch endometria je kryt jednovrstevným cylindrickým epitelem. Pod epitelovou vrstvou se nachází lamina propria, která je tvořena jednoduchými tubulózními žlázkami (glandulae uterinae). Stroma je vysoce buněčné – bohaté na fibroblasty. Z funkčního hlediska je endometrium rozděleno na 2 základní vrstvy:

 • zona (stratum) basalis – tato vrstva zůstává stále stejná, v průběhu menstruačního cyklu se nemění. Obsahuje baze žlázek, více kolagenních a retikulárních vláken;
 • zona (stratum) functionalis – v průběhu menstruačního cyklu dochází vlivem hormonů ke změnám ve stavbě této vrstvy a k jejímu odloučení. Do této části zasahují těla žlázek. Na regeneraci se podílí hormon estrogen ze dna žlázek (zona basalis).
Anatomie dělohy

Endometrium je zásobováno krví z arteriae arcuatae, které se dělí na 2 soubory artérií, v závislosti na tom, jakou část endometria zásobují:

 • arterie přímé – zásobují zonu basalis;
 • arterie spirálovité (arteriae spirales) – zásobují zonu functionalis.

Myometrium[edit | edit source]

Myometrium je silná vrstva hladké svaloviny rozdělená do 4 (některé zdroje udávají do 3) neostře ohraničených vrstev:

 • stratum submucosum s převahou longitudinálních snopců;
 • stratum vasculare s převahou longitudinálních snopců a bohatou vaskularizací;
 • stratum supravasculare s převahou cirkulárně orientovaných snopců;
 • stratum subserosum s převahou opět longitudinálně orientovaných snopců.
Závěsný aparát dělohy

Kromě svalových vláken myometrium obsahuje příměs vaziva, dále cévní a lymfatické zásobení a autonomní nervy.

V průběhu těhotenství tato vrstva prochází velkými změnami – dochází jednak k hypertrofii, ale také hyperplazii svalových buněk.

Perimetrium a parametrium[edit | edit source]

Horní a zadní část dělohy je kryta serózním povlakem - perimetriem, které z části přesahuje i na přední stěnu těla dělohy. Po stranách přechází v lig. latum uteri. Je tvořený mezotelem. Subserosní vazivo přechází ve fixační aparát dělohy - parametrium. Dolní úsek dělohy (přední stěna cervixu) je kryt adventicií.

Zásobení a lymfatické odtoky dělohy[edit | edit source]

Cévní zásobení děložní stěny

Krevní zásobení:

 • a. uterina - z a. iliaca interna
 • a. ovarica- z abdominální aorty

Žilní odtok:

 • plexus venosus uterovaginalis - odtéká do vv. uterinae a následně končí v v. iliaca interna

Lymfatické odtoky

 • nodi lymphatici lumbales - odvádí lymfu z fundus a corpus uteri
 • nodi lymphatici iliaci interni - odvádí lymfu z corpus, isthmus a cervix uteri
 • nodi lymphatici sacrales - odvádí lymfu z isthmus a cervix uteri
 • nodi lymphatici inguinales superficiales - odvádí lymfu z margines a cornua uteri

Změny dělohy v průběhu menstruačního cyklu[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Menstruační cyklus.

V průběhu menstruačního cyklu v závislosti na hladině pohlavních hormonů se odehrávají změny v děložním endometriu. Tyto změny se týkají zejména zona functionalis, která v průběhu menstruačního cyklu proliferuje, jednoduché tubulózní žlázky se větví, rostou a díky stimulaci progesteronu (z corpus luteum v ováriu) dochází k produkci sekretu. Tímto se děložní sliznice připravuje na přijetí oplodněného vajíčka. Pokud však k oplodnění nedošlo, corpus luteum zaniká, ustává produkce progesteronu a přichází začátek nového menstruačního cyklu – menstruace a s ní ztráta zona functionalis. Zona basalis je tenčí, obsahuje bazální části děložních žlázek a změnám v průběhu menstruačního cyklu nepodléhá.

Detail – Endometrium a myometrium v proliferační fázi menstruačního cyklu

Změny dělohy v průběhu života ženy[edit | edit source]

V průběhu života se mění tvar dělohy, její velikost a proporce. Toto vše je závislé na hladině estrogenů.

Změny dělohy v závislosti na životním období:

 • typus uteri infantilis = klidové období – u dětí, děložní tělo je menší než děložní hrdlo (poměr 2:1);
 • typus uteri pubertalis – v průběhu puberty prudce narůstá hladina estrogenů a na tuto skutečnost reaguje děložní tělo svým vzrůstem (poměr 1:1);
 • typus uteri adultae – dochází k postupnému nárůstu děložního těla až poměr mezi ním a děložním hrdlem vzroste na 2:1. Postupně dojde k úpravě jejího postavení do anteflexe a anteverze;
 • typus uteri senilis – v důsledku nedostatečné estrogenové stimulace dojde k opětovnému zmenšení děložního těla a děloha se podobá typus uteri pubertalis.
Endometrium a myometrium v proliferační fázi menstruačního cyklu

Změny dělohy v průběhu těhotenství:

 • děloha roste v závislosti na růstu plodu;
 • nabývá kulovitého tvaru;


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie II. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 488 s. ISBN 80-247-0143-X.
 • JUNQUEIRA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 7. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. a LANGE medical book; ISBN 80-85787-37-7.
 • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. ISBN 978-80-7262-501-7.
 • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK a Karel MARŠÁL, et al. Porodnictví. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 544 s. ISBN 80-247-1303-9.
 • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. - vydání. Grada Publishing a.s., 2012. 556 s. ISBN 9788024737294.