Mezotel

From WikiSkripta

Heslo
Mezotelové bunky

Mezotel je tenká vrstva dlaždicobunečného epitelu, která pokrývá některé tělesné dutiny − pleura, peritoneum, perikard a mediastinum.[1] Vrstva mezotelu, která pokrývá orgán se nazývá viscerální mezotel a ze strany dutiny je to parietální mezotel. Mezotel je součástí serózy. Hlavní funkcí mezoteliálních buněk je produkce tekutiny, která zabezpečuje skluznost, nepřiléhavost a ochranu daných orgánů. Mezotel také zabezpečuje transport v serózní dutině jako např. leukocytů, růstových faktorů, mimobuněčných proteinů a jiných. Nádor vznikající z mezotelu se nazývá mezoteliom.

Odkazy

Související články

Reference

  1. MUTSAERS, Steven E. The mesothelial cell. Int J Biochem Cell Biol [online]. 2004, vol. 36, no. 1, s. 9-16, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14592528>. ISSN 1357-2725. 

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. 576 s. ISBN 978-80-247-3729-4.