Děloha (preparát)

From WikiSkripta

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1: Sliznice dělohy, endometrium[edit | edit source]

Děloha 3lf.jpg

Název: Dělohaendometrium, barvení HE

Popis: Endometrium je sliznice děložní, která se skládá z jednovrstevného cylindrického epitelu a lamina propria (řídkého kolagenního vaziva), ve kterém se nacházejí tubulosní endometriální žlázky. Endometrium se funkčně dělí na zona functionalis a zona basalis.

Preparát 2[edit | edit source]

Děloha 2.jpg

Název: Děloha – endometrium

Popis: Endometriální žlázky se během sekreční fáze plní sekretem a stáčejí se. Lamina propria je tvořena velmi řídkým vazivem s velkým počtem buněk a nízkým obsahem mezibuněčné matrix, hlavně množství vláken je nízké.

Preparát 3[edit | edit source]

Deloha doplneni 1.jpg

Název: Endometrium + Myometrium

Popis: Jasně odlišitelné části – v pravé horní čtvrtině je endometrium, zbytek části je myometrium (nejsilnější vrstva dělohy skládající se ze snopců hladkých svalových vláken, vaziva a cév).

Embryologie – pohlavní systémy[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]