Hyperplastické endometrium (preparát)

Z WikiSkript

Přehledné zobrazení
Přehledné zobrazení
Zvětšení
Zvětšení
Detail
Detail


Histologie[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Děloha (preparát).
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Ženský pohlavní systém (histologie).

Příčina[upravit | editovat zdroj]

Nadměrná tvorba estrogenů (ovariální nádorygranulózový nádor, thekom), dlouhodobé podávání estrogenů, porucha vývoje ovárií (polycystická ovaria), nedostatečná produkce progesteronu (anovulační cykly).

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Převaha působení estrogenu nad progesteronem vede k prodloužení proliferační fáze děložního cyklu a endometrium se stává hyperplastickým.

Makroskopie[upravit | editovat zdroj]

Endometrium zbytnělé, kypré, tmavě červené, prosáklé, na řezu s dutinkami.

Mikroskopie[upravit | editovat zdroj]

Zmnožení žlázek s cystickou dilatací, jsou natlačeny na sebe -> vypadá to jako ementál, stroma redukováno.

Hyperplazie může být:

  1. typická
  2. atypická

Prostá x komplexní – podle architektoniky slizničních žlázek.

Typická prostá – čistě reaktivní léze bez zvýšeného rizika vzniku malignity.

Atypická komplexní – prekanceróza v užším slova smyslu, v 20–25 % vznik adenokarcinomu endometria.

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

(nemusí být vždy)

Prognóza a komplikace[upravit | editovat zdroj]

Prekanceróza pro vznik endometroidního carcinomu in situ.

Výskyt[upravit | editovat zdroj]

Ženy v období premenopauzálním a perimenopauzálním.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Jan BARTONÍČEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.
  • BRYCHTOVÁ, Svetlana a Alice HLOBILKOVÁ. Histopatologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-1650-3.