Hyperplázie děložní sliznice

Z WikiSkript

Komplexní hyperplázie děložní sliznice

Hyperplázie děložní sliznice, odborně hyperplázie endometria, je jedna z nejčastějších histologických diagnóz u žen v perimenopauze a postmenopauze.

Dochází ke zvětšení počtu žlázek endometria, které může a nemusí obsahovat určité atypie. Na základě histologického rozboru z provedené biopsie pak rozlišujeme hyperplázii typickou a atypickou, simplexní a komplexní. Dle typu pak usuzujeme na riziko maligního potenciálu hyperplázie.

Příčiny[upravit | editovat zdroj]

Nejčastěji vzniká na podkladě exogenního či endogenního vlivu estrogenů.

Projevy[upravit | editovat zdroj]

Objevují se abnormality děložního krvácení (intermenstruační krvácení, spotting, hypermenorrhea, oligomenorrhea aj.) v období perimenopauzálním a postmenopauzálním. Některé případy (zejména v období postmenopauzálním) bývají asymptomatické.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Terapie závisí na histologickém nálezu. Medikamentózní terapie je indikována u benigních nálezů, eventuelně u žen ve fertilním věku. U nálezů s maligním potenciálem přistupujeme k chirurgické léčbě – hysterektomii.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • CIBULA, D a L PETRUŽELKA. Onkogynekologie – Kleibl, Z. Buněčný cyklus a apoptóza. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. 0 s. ISBN 978-80-247-2665-6.
  • ROZTOČIL, Aleš a Pavel BARTOŠ, et al. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 508 s. ISBN 978-80-247-2832-2.
  • KOLAŘÍK, Dušan a Michael HALAŠKA. Repetitorium gynekologie. 2. vydání. Praha : Maxdorf, 2011. 0 s. ISBN 978-80-7345-267-4.