Ovariální nádory

From WikiSkripta

Nádory ovarií mohou vznikat z povrchového (celomového, mezodermového, „zárodečného“) epitelu, z germinálních buněk nebo z buněk stromatu a zárodečných pruhů (sex cord-stromal tumors).

Zhoubné nádory ovarií mají roční incidenci cca 21/100 000 žen[1]. Jsou většinou asymptomatické, diagnostikovány jsou buď jako náhodný nález, nebo až v pokročilém stádiu, kdy se projevují hmatnou rezistencí v břiše, ascitem, torzí nebo subtorzí vaječníku.

Nenádorové změny[edit | edit source]

Nejčastější pseudotumory ovarií jsou ovariální cysty. Vyskytují se buďto solitárně nebo i mnohočetně. Mohou postihnout jedno i obě ovaria.

Dle etiologie rozlišujeme cysty vzniklé na podkladě:

 • patologií folikulárního aparátu (folikulární, žlutého tělíska, luteinní, polycystická ovaria);
 • inkluze povrchového epitelu (serózní inkluzní cysty);
 • endometriózy (endometroidní Sampsnovy cysty).


Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Ovariální cysty.

Epitelové nádory[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Zhoubné nádory ovarií.

Jedná se o nejčastější typ nádorů – až v 90 %. Mohou být serózní, mucinózní, endometroidní, z jasných buněk (clear cells) nebo z přechodných buněk (transitional cells, Brennerův nádor). Každý histologický typ může být benigní, atypicky proliferující a maligní.


Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Neepitelové nádory[edit | edit source]

Neepitelové nádory ovarií mohou být buď nádory z germinálních buněk, nebo nádory z buněk stromatu a zárodečných pruhů (sex cord-gonadal stromal tumors).

Germinální nádory[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nádory germinální.

Mohou být nádory čistě germinální a nádory smíšené s nádory ze zárodečných pruhů. Čistě germinální může být[2]:

 • dysgerminom – je nejčastějším maligním germinálním tumorem a v 20 % postihuje obě ovaria, je chemo a radiosenzitivní (léčí se chemoterapií); vysoké riziko vzniku maligního dysgerminomu je u každé (fenotypické) ženy s karyotypem 46,XY nebo přítomností SRY – je to indikací k odstranění gonád[3];
 • yolk sac tumor;
 • embryonální karcinom;
Vysoce maligní choriokarcinom
 • polyembrom;
 • choriokarcinom;
 • teratom.

Sex cord-gonadal stromal tumors[edit | edit source]

Mohou být z tkáně zárodečného pruhu, nebo z tkáně stromatu nebo z obou najednou (mixed) a mohou produkovat buď estrogeny, androgeny nebo oboje (gynandroblastom). Rozlišují se tak:

 • granulózové nádory;
 • thekomy/fibromy;
 • androblastomy (Sertoliho nádor, Leydigův nádor, Sertoliho-Leydigův nádor);
 • gynandroblastomy (smíšené mužské a ženské, mohou být smíšeně stromální a sex-cord, nebo jedna z těchto tkání).

Metastatické nádory[edit | edit source]

Do ovarií metastazují nádory děložního těla a nádory GITu (Krukenbergův nádor).

Galerie[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. Webový portál - Epidemiologie zhoubných nádorů v České Republice. Report diagnózy: C56 – ZN vaječníku [online]. ©2013 (data za rok 2010). [cit. 2014-02-19]. <http://www.svod.cz/report.php?diag=C56>.
 2. ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 206–211. ISBN 978-80-7262-501-7.
 3. ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 70,71. ISBN 978-80-7262-501-7.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. ISBN 978-80-7262-501-7.