In vitro kultivace

From WikiSkripta

(Redirected from Kultivace)

In vitro kultivace pěstování mikroorganismů na půdách k tomu určených v umělých, laboratorních podmínkách.

  • Kultivace – pěstování mikroorganismů na umělých půdách k tomu určených. Při kultivaci dojde k pomnožení zárodků, což umožňuje určení jejich druhu. Kultivace je součástí mikrobiologického vyšetření moči, krve, hlenu, hnisu, tekutiny z výpotků, stěru z kůže a podobně.
  • In vitro– latinsky „ve skle“, tedy ve zkumavce, za umělých či laboratorních podmínek. Například při testech účinků chemických látek na živý organismus jsou účinky zkoumány nejprve na kultuře buněk pěstovaných ve zkumavce. Jiným příkladem je oplodnění in vitro „dítě ze zkumavky“.
Kultivace buňky v Petriho misce


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 10. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2015. Jessenius. ISBN 978-80-7345-456-2.