Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Měření růstu bakterií

Z WikiSkripta


Růst populace bakterií je způsoben mnohočetným binárním dělením, které se opakuje. Rozmnožování podléhá určitým vlivům prostředí a jeho průběh můžeme demonstrovat na růstové křivce.

Růstová křivka[upravit | editovat zdroj]

Růstová křivka

Můžeme rozlišit 4 fáze:

  1. Klidová fáze (lag fáze) – bakterie se adaptují na nové prostředí, počet buněk se nezvyšuje. Buňky, které se nepřizpůsobily na nové prostředí, odumírají. Zvyšuje se objem a hmotnost buňky. Roste citlivost vůči fyzikálním a chemických vlivům. Zvyšuje se množství enzymů, syntetizují se složky nutné pro dělení.
  2. Zrychlený růst - buňky se přizpůsobily, začínají se dělit, růstová rychlost se zvyšuje, generační doba zkracuje.
  3. Exponenciální fáze (log fáze/logaritmická fáze) – je nejdůležitější, bakterie se intenzivně množí, rychlost růstu je největší a generační doba nejkratší a populace exponenciálně roste, fáze trvá do vyčerpání živin. Buňky mají konstantní velikost, produktů metabolismu přibývá. Rychlost růstu je ovlivněna obsahem limitující živiny.
  4. Fáze zpomaleného růstu - rychlost růstu se zpomaluje, počet odumírajících buněk narůstá, vyčerpávají se živiny.
  5. Stacionární fáze – zpomaluje se rychlost množení buněk, vzniká stav rovnováhy, kdy se počet buněk zhruba nemění, dochází k akumulaci metabolitů a je vyčerpáno živné médium.
  6. Fáze odumírání – počet odumřelých buněk je větší než počet nově vzniklých, může docházet ke tvorbě klidových stádií.Celkový počet buněk může klesat (autolýza/samotrávení)

Postup[upravit | editovat zdroj]

  1. Z bujónu obsahující bakterie odebereme pomocí automatické pipety 0,1 ml, naočkujeme na Endovu půdu a rovnoměrně rozetřeme vypálenou kličkou.
  2. Tento postup opakujeme pětkrát, vždy po dvaceti minutách – tento časový odstup je zvolen proto, že přibližná generační doba E. coli je právě dvacet minut.
  3. Necháme inkubovat přes noc, následně spočítáme narostlé kolonie v jednotlivých Petriho miskách a sestavíme růstovou křivku.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]