Minimální inhibiční koncentrace

Z WikiSkript

Heslo
MIC (schéma) Pseudomonas aeruginosa

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) je nejmenší koncentrace antimikrobiální látky, která inhibuje viditelný růst mikroorganismu. Odečet nárůstu/inhibice je možné provádět až ve chvíli, kdy dojde v kontrolní jamce (jamka s inokulovaným bujonem bez přídavku antimikrobiální látky) k zákalu, tedy k pozorovatelnému růstu bakterií.

MIC ukazuje míru rezistence mikroorganismů na antimikrobiální látky, a tedy je základní mírou účinku antimikrobiálního činidla proti organismu.

Postup

  1. Daný kmen naočkujeme do jamek mikrotitrační destičky s médiem, kde se v řadě zvyšuje přidaná koncentrace antibiotika;
  2. inkubujeme do doby, kdy naroste kontrola (zpravidla přes noc)
  3. pozorujeme zákal či sediment – z první jamky, kde je již růst potlačen a médium zůstalo čisté, odečítáme MIC.

Odkazy

Souvisejíci články