Očkování na půdy

From WikiSkripta

Očkování do Petriho misky[edit | edit source]

Způsob nanesení do Petriho misky
  • sterilizujeme kličku v nesvítivém plameni kahanu
  • po vychladnutí kličky odebereme z předem připravené kultury jednu kolonii a přeneseme ji na agar v Petriho misce následujícím způsobem:
  1. vzorek naneseme ke kraji Petriho misky, opatrně rozetřeme v rozsahu asi 3x1 cm
  2. kličku sterilizujeme
  3. v určitém úhlu protneme dvěma tahy předchozí linii a přidáme dva další tahy, které se s ní už nekříží
  4. kličku sterilizujeme a opět aplikujeme předchozí bod (cca 2x)


Očkování na šikmý agar[edit | edit source]

Způsob nanesení do zkumavky

Pokud vzorek nanášíme na šikmý agar (ve zkumavce), vzorek nanášíme taktéž sterilizovanou kličkou odspoda nahoru vlnitým pohybem.


Očkování do bujónu[edit | edit source]

Do tekutého bujónu nanášíme kolonii na vnitřní stěnu zkumavky těsně nad hladinou bujónu a poté zkumavku nahneme, abychom ze stěny vzorek smyli a promíchali s živnou půdou.


Očkování anaerobních bakterií[edit | edit source]

Anaerobní bakterie pro svůj růst potřebují prostředí bez kyslíku. Kolonie naneseme na agar standardním způsobem a uzavřené Petriho misky vložíme do anaerostatu, což je speciální pevně uzavíratelná nádoba. Zde se vytvoří anaerobní prostředí pomocí speciálních chemikálií, které po přidání vody odčerpají vzdušný kyslík.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • RYŠKOVÁ, Olga, et al. Návody k praktickým cvičením z lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-307-5.