ENTEROtest

From WikiSkripta

ENTEROtest je metoda využívaná k rozlišení a určení druhu bakterie.

ENTEROtest

Princip[edit | edit source]

Bakterie jsou specifické svými požadavky na prostředí ve kterém žijí, to znamená, že ke své obživě využívají různých, ale pro každou bakterii vždy konkrétních látek (např. sacharidy, bílkoviny...). Právě dle využití různých substrátů jsme schopni danou bakterii detekovat.

Vzhled[edit | edit source]

ENTEROtest je destička obsahující 16 jamek s dehydratovanými roztoky. V každé jamce je obsažena jiná chemická látka, která při změně svého obsahu změní barvu. To nám slouží k odečtení výsledku testu.

Provedení[edit | edit source]

Do zkumavky s roztokem pomocí očkovací kličky vložíme biomasu obsahující mikroba. Do každé jamky napipetujeme 2 μl roztoku z předem připravené zkumavky. Dáváme pozor, abychom se špičkou mikropipety nedotkli dehydratované směsi, kdyžtak špičku vyměníme. Určené jamky na závěr převrstvíme k tomu určeným olejem (dle podmínek výrobce), abychom simulovali anaerobní prostředí. Necháme kultivovat 24 hodin při 37 °C.

Odečtení výsledků[edit | edit source]

Po 24 hodinách prohlédneme ENTEROtest a pomocí výsledkové karty (přiložené k ENTEROtestu) určíme každou jamku jako pozitivní nebo negativní (dle barvy dané jamky). Dle těchto výsledku vyhledaných ve Výsledkové knize (nacházející se v každé laboratoři používající ENTEROtest) určíme mikroba.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • MOŠKO, Tibor. Mikrobiologické testy [přednáška k předmětu Mikrobiologie 2, obor Všeobecné lékařství, 1. LF Univerzita Karlova]. Praha. 10.10.2016.