Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Přehled bakterií

Z WikiSkripta

Text určený pro opakování ke zkoušce z mikrobiologie.

Gramnegativní bakterie[upravit | editovat zdroj]

Rod Druh vlastnosti kultivační agar patogenita přenos onemocnění diagnostika terapie
Helicobacter pylori mikrooxyfilní, pohyblivé, G-, tyčky, fermentuje AMK, ne sacharidy čokoláda, Thayer-Martin (3–7 dní) adheziny, bičíky, ureáza fekálně-orálně gastritis accuta, gastritis chronica mikroskopie (HE, Gram, Warthin-Starry), kultivace, ureázový test, dechový test, sérologie AMO + KLA + inhibitor H+ pumpy / AMO + MET + bizmut
Legionella spp., pneumophilica pohyblivé, aerobní, G-, štíhlé tyčky, pleomorfní, dva bičíky, kataláza pozitivní BCYE (buffered charcoal yeast extract) – 2,3-dihydroxymastné kyseliny, týden, CO2, 25–43 °C hemolyzin, cytotoxin, endotoxin, DNAáza inhalace, ne z člověka, rezervoarem stojatá voda pneumonie, pontická horečka, legionářská horečka ERY + RIFAMPI / CIPROFLOX / OFLOX, ne β-laktam
Bordetella pertussis  G-, nepohyblivé ovoidní krátké tyčky, obligátní aerob, fermentuje aminokyseliny, ne sacharidy, vyžaduje NAD, virulentní kmeny hemolyzují, bipolární metachromatická granula (toluidinová modř) Bordet-Gengou (přítomen penicillin) filamentózní hemaglutinin, pertusový toxin, hemolyzin, … kapénky, rezervoár člověk černý kašel (poslední fáze v nepřítomnosti bakterií) přímá fluorescence (nazofaryngeální aspirát), PCR, Ig-ELISA (pouze kontrolní, pozitivní v pozdějších fázích), kultivace málo citlivá (inokulace point of care), mikroskopie nespecifická podpůrná léčba poškození respiračního epitelu, v pozdních fázích již nejsou přítomny bakterie (ATB zbytečná)
Haemophilus spp. drobné nepohyblivé nesporulující pleomerofní tyčky, fakultativně aerobní, kapnofilní, G- čokoládový agar, Levinův agar (Stafyloccocus aureus; satelitický růst), potřebuje NAD(P) a hemin (faktory X [iks] a V [vé]) meningitida, epiglotitida, arthritida, sinusitida, otitida, pneumonie, konjunktivititida, Brazilská purpurová horečka, chancroid v ČR β-laktam (zahraniční kmeny bývají rezistentní), amoxicilin, cotrimoxazol
Přehled G- bakterií

Grampozitivní bakterie[upravit | editovat zdroj]

Přehled G+ bakterií

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MUDR. ADÁMKOVÁ, . Gramnegativní nefermentující tyčinky a koky [přednáška k předmětu mikrobiologie, obor všeobecné lékařství, 1.lf UK]. Praha. 15-10-2010.