Přehled bakterií

Z WikiSkript

Text určený pro opakování ke zkoušce z mikrobiologie.

Gramnegativní bakterie[upravit | editovat zdroj]

Rod Druh vlastnosti kultivační agar patogenita přenos onemocnění diagnostika terapie
Helicobacter pylori mikrooxyfilní, pohyblivé, G-, tyčky, fermentuje AMK, ne sacharidy čokoláda, Thayer-Martin (3–7 dní) adheziny, bičíky, ureáza fekálně-orálně gastritis accuta, gastritis chronica mikroskopie (HE, Gram, Warthin-Starry), kultivace, ureázový test, dechový test, sérologie AMO + KLA + inhibitor H+ pumpy / AMO + MET + bizmut
Legionella spp., pneumophilica pohyblivé, aerobní, G-, štíhlé tyčky, pleomorfní, dva bičíky, kataláza pozitivní BCYE (buffered charcoal yeast extract) – 2,3-dihydroxymastné kyseliny, týden, CO2, 25–43 °C hemolyzin, cytotoxin, endotoxin, DNAáza inhalace, ne z člověka, rezervoarem stojatá voda pneumonie, pontická horečka, legionářská horečka ERY + RIFAMPI / CIPROFLOX / OFLOX, ne β-laktam
Bordetella pertussis  G-, nepohyblivé ovoidní krátké tyčky, obligátní aerob, fermentuje aminokyseliny, ne sacharidy, vyžaduje NAD, virulentní kmeny hemolyzují, bipolární metachromatická granula (toluidinová modř) Bordet-Gengou (přítomen penicillin) filamentózní hemaglutinin, pertusový toxin, hemolyzin, … kapénky, rezervoár člověk černý kašel (poslední fáze v nepřítomnosti bakterií) přímá fluorescence (nazofaryngeální aspirát), PCR, Ig-ELISA (pouze kontrolní, pozitivní v pozdějších fázích), kultivace málo citlivá (inokulace point of care), mikroskopie nespecifická podpůrná léčba poškození respiračního epitelu, v pozdních fázích již nejsou přítomny bakterie (ATB zbytečná)
Haemophilus spp. drobné nepohyblivé nesporulující pleomerofní tyčky, fakultativně aerobní, kapnofilní, G- čokoládový agar, Levinův agar (Stafyloccocus aureus; satelitický růst), potřebuje NAD(P) a hemin (faktory X [iks] a V [vé]) meningitida, epiglotitida, arthritida, sinusitida, otitida, pneumonie, konjunktivititida, Brazilská purpurová horečka, chancroid v ČR β-laktam (zahraniční kmeny bývají rezistentní), amoxicilin, cotrimoxazol
Přehled G- bakterií

Grampozitivní bakterie[upravit | editovat zdroj]

Přehled G+ bakterií

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MUDR. ADÁMKOVÁ, . Gramnegativní nefermentující tyčinky a koky [přednáška k předmětu mikrobiologie, obor všeobecné lékařství, 1.lf UK]. Praha. 15-10-2010.