Průvodce:Zkouškové otázky z mikrobiologie (LF HK)

Z WikiSkript
 1. Struktura bakteriální buňky, tvar a velikost bakterií, základy genetiky bakterií
 2. Mikroskopický průkaz infekčních agens, základní barvení preparátů
 3. Kultivace bakterií, kultivační půdy množení bakterií, růst bakterií na pevných a tekutých půdách
 4. Identifikace bakterií
 5. Buněčná stěna bakterií a peptidoglykan
 6. Endotoxin, složení a biologické účinky
 7. Pouzdro a glykokalyx
 8. Vnější struktury bakterií, fimbrie a bičíky
 9. Extrachromosomální genetická informace a její přenos
 10. Molekulárně biologické metody v mikrobiologii
 11. Patogenita a virulence bakterií
 12. Faktory virulence bakterií
 13. Bakteriální exotoxiny
 14. Bakteriální enterotoxiny
 15. Bakteriální superantigeny
 16. Zásady odběru klinických materiálů
 17. Vlastnosti a kultivace anaerobních bakterií
 18. Sérologické vyšetření klinických materiálů
 19. Genetika virů, frekvence mutací, využití atenuovaných kmenů, rekombinace, reasortace
 20. Struktura virů, názvosloví, klasifikace
 21. Růstový cyklus virů
 22. Replikační strategie RNA virů
 23. Replikační strategie DNA virů
 24. Interakce viru a buňky, typy infekce, cytopatogenní efekty virů
 25. Virus a hostitelský organizmus, průběh infekce makroorganismu, typy infekce
 26. Vstup viru do organismu
 27. Mechanismy protivirové imunity
 28. Typy očkovacích látek, vakcinace
 29. Fyzikální metody sterilizace a desinfekce
 30. Chemické metody sterilizace a desinfekce
 31. Klasifikace antibiotik
 32. Mechanismy účinku antibiotik
 33. Vyšetřování citlivosti na antibiotika
 34. Rezistence bakterií na antibiotika
 35. Strategie antimikrobní terapie
 36. Nežádoucí účinky antibiotik
 37. Profylaktické použití antibiotik
 38. Přirozená mikroflóra lidského těla a její význam
 39. Infekční proces - rozvoj infekce v organismu
 40. Protiinfekční imunita - nespecifická antibakteriální imunita
 41. Protiinfekční imunita - specifická antibakteriální imunita
 42. Reakce antigenu s protilátkou in vitro, sérologické metody
 43. Aglutinace, precipitace, imunofluorescence - využití v sérologické diagnostice
 44. Komplement fixační reakce
 45. Pasivní imunizace
 46. Principy neutralizačních testů používaných v bakteriologii a virologii
 47. Princip a využití metod ELISA, RIA
 48. Terapie virových onemocnění
 49. Aeromonas, Plesiomonas
 50. Anaerobní nesporulující mikroorganismy
 51. Actinomyces
 52. Atypická mykobakteria
 53. Bacillus anthracis a Bacillus cereus
 54. Coxiella burnetii
 55. Bordetella
 56. Borrelia
 57. Brucella, Bartonella
 58. Campylobacter
 59. Clostridium difficile
 60. Corynebacterium diphtheriae
 61. Enterobakterie (obecné vlastnosti a zásady diagnostiky)
 62. Enterococcus
 63. Escherichia coli (spec. skupiny E. coli a jejich průkaz)
 64. Francisella tularensis
 65. Haemophilus, Pasteurella
 66. Helicobacter pylori
 67. Histotoxická klostridia
 68. Chlamydophila (Chlamydia)
 69. Koaguláza-negativní stafylokoky
 70. Legionella
 71. Leptospira
 72. Listeria monocytogenes
 73. Mycobacterium tuberculosis
 74. Mycoplasma
 75. Neurotoxická klostridia
 76. Nokardie
 77. Staphylococcus aueus
 78. Streptococcus pyogenes
 79. Streptococcus agalactiae
 80. Streptococcus pneumoniae
 81. Neisseria gonorrhoeae
 82. Neisseria meningitidis
 83. Salmonella
 84. Shigella
 85. Podmíněně patogenní enterobakterie (Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providenci, Serratia)
 86. Pseudomonas aeruginosa
 87. Pseudomonas non-aeruginosa, Stenotrophomonas, Burkholderia
 88. Rickettsia
 89. Treponema pallidum
 90. Vibrio cholerae a další vibria
 91. Yersinia pestis, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis
 92. Nozokomiální nákazy
 93. Poxviry
 94. Adenoviry
 95. Virus varicella-zoster
 96. Virus herpes simplex
 97. Virus Epstein-Barr
 98. Cytomegalovirus
 99. Human herpes viry 6, 7, 8
 100. Influenza (chřipkové viry)
 101. Virus příušnic
 102. Virus spalniček
 103. Virus zarděnek
 104. Papillomavirus
 105. Parvoviridae
 106. Polyomaviridae
 107. Původci průjmových virových onemocnění
 108. Respirační syncyciální virus (RSV)
 109. Picornaviry (důležití zástupci)
 110. Flaviviry, zvl. Virus středoevropské klíšťové encefalitidy
 111. Virus vztekliny
 112. Viry coxsackie, echoviry, rhinoviry
 113. Retroviry, nádorové viry, priony
 114. Human immunodeficiency virus (HIV)
 115. Virus hepatitidy B
 116. Virus hepatitidy A
 117. Virus hepatitidy C
 118. Virus hepatitidy E
 119. Candida albicans
 120. Cryptococcus neoformans
 121. Aspergillus
 122. Dimorfní houby
 123. Původci povrchových mykóz
 124. Původci hlubokých mykóz (orgánové, systémové, generalizované)
 125. Pneumocystis jirovecii
 126. Entamoeba histolytica
 127. Původci malárie
 128. Toxoplasma gondii
 129. Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides
 130. Trichinella spiralis, Ancylostoma duodenale
 131. Tasemnice (základní rozdělení)
 132. Trypanozomy
 133. Leishmania
 134. Trichomonas vaginalis
 135. Měňavky, Naegleria fowleri
 136. Motolice
 137. Toxokary
 138. Filárie
 139. Scabies
 140. Původci infekcí respiračního traktu
 141. Původci infekcí kůže a měkkých tkání
 142. Původci gastrointestinálních infekcí
 143. Původci infekcí CNS
 144. Původci sexuálně - přenosných onemocnění
 145. Původci infekcí močových cest
 146. Původci cestovních nákaz
 147. Původci infekcí krevního řečiště
 148. Infekce u imunosuprimovaných pacientů