Echovírusy

From WikiSkripta

(Redirected from Echoviry)

Patria medzi RNA vírusy, do rodu Aphtoviry a obsahujú 33 rôznych sérotypov.

Ochorenie[edit | edit source]

Väčšinou ochorenie prebehne s ťažkými následkami.

Patogenéza[edit | edit source]

  • brána vstupu: hlavne potravou, výnimočne dýchací systém
  • pomnoženie v bunkách
  • šírenie hematogénnou cestou
  • klinické následky závisia od miesta uchytenia vírusu a na individuálnej citlivosti jedinca
  • vírus je intenzívne vylučovaný napadnutou sliznicou

Diagnostika[edit | edit source]

  • inkubácia z nazofaryngeálnych výterov, zo stolice, prípadne z likvoru na bunkových kultúrach z opičích obličiek, poprípade na sajúcich myškách
  • sérologická diagnostika pomocou neutralizačného testu

Epidemiológia[edit | edit source]

Zdrojom vírusu je nakazený človek, ktorý je infekčný už na konci inkubačnej doby (3 až 7 dní). Ochorenie sa vyskytuje hlavne v lete a na začiatku jesene.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HORÁČEK, Jiří. Základy lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2000. 309 s. sv. 1. ISBN 80-246-0006-4.