Aglutinace

From WikiSkripta


Průkaz aglutinace - přímá a nepřímá metoda

Aglutinace (z latinského agglutinare – připojovat, agglutination) je shlukování různých částic, např. krvinek, baktérií apod. Jedná se o imunologickou reakci, při které dochází ke spojení protilátky a antigenu na povrchu buňky. Vzhledem k tomu, že protilátky mají více vazebných míst, dochází tak ke shlukování buněk, na jejichž povrchu jsou antigeny lokalizovány.

Koagulace versus aglutinace

Koagulace a aglutinace mají pramálo společného...

Často však slýcháme, že při typizaci krve se vzorek „srazí“. To je však chybné tvrzení. Tedy:

je řetězec proteolytických reakcí plasmatických koagulačních faktorů. Výsledkem je polymerace fibrinu a vytvoření sraženiny.
  • Aglutinace = shlukování krvinek
je reakce typu antigen-protilátka. Reakce nekovalentní, mezi bílkovinami plasmy a erytrocyty.


Srovnání hemokoagulace a hemaglutinace
parametr koagulace aglutinace
Smysl Zástava krvácení Odstranění non-self antigenu
Reakce Enzymatická proteolýza Imunitní reakce (Slabé interakce)
Reaktanty Plasmatické proteiny Antigeny erythrocytů+protilátky v plasmě
Enzymatická reakce ano ne
Kde probíhá reakce V plasmě, krvinky netřeba Plasma a erythrocyty
Výsledek Polymerovaný fibrin Imunokomplexy

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj

ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Aglutinace [online]. Poslední revize 2009-02-18, [cit. 2010-11-11]. <https://web.archive.org/web/20160416224507/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Aglutinace>.