Amfizoické améby

From WikiSkripta

(Redirected from Naegleria fowleri)

Epidemiológia amfizoických parazitov


Mezi amfizoické améby patří parazité, konkrétně améboidní prvoci Neagleria spp., Acanthamoeba spp., Balamuthia spp.. Tyto volně žijící améby jsou pro člověka patogeny. Jsou rozšířeny kosmopolitně a většina onemocnění, která vyvolávají, jsou smrtelná. Morfologický vývoj probíhá přes cysty, které se od sebe jednotlivě liší uspořádáním stěny nebo počtem jadérek a stádiem trofozoita, kterého nacházíme po kultivaci pod mikroskopem.

Charakteristika[edit | edit source]

Vyskytují se kosmopolitně, zejména ve vlhkém prostředí, v zemi, bahně a ve stojatých či tekoucích vodách, převážně teplých, s výskytem také ve slané vodě. Způsobují náhodná, nepříliš známá onemocnění. V případě Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp. a Balamuthia mandrillaris se jedná o závažná onemocnění postihující CNS, která končí smrtí.


Naegleria fowleri[edit | edit source]

Naegleria fowleri
Heterolobosea
Vahlkampfiidae
Jednotlivé formy Naeglerii
Jednotlivé formy Naeglerii
Výskyt kosmopolitní
Onemocnění PAME (primární amébová meningoencefalitida)
Infekční stadium a způsob nákazy k nákaze dochází průnikem všech stádií Naeglerie z kontaminované vody skrze nosní dutinu do mozku
Diagnostika mikroskopie, kultivace, PCR
Terapie Amfotericin B
MeSH ID D016848

Charakteristika[edit | edit source]

Morfologie[edit | edit source]

 • První lezoucí stádium mající lalokovité panožky.
 • Druhé dvojbičíkaté volně plovoucí stádium.
 • Cysty, klidové stádium s jedním jádrem, kulaté, obsahující centrálně uložené jadérko bez periferního chromatinu.

Symptomatika a patogeneze[edit | edit source]

Způsobují hnisavou amébovou meningoencefalitidu, která po několika dnech dospívá až do stádia selhání CNS v důsledku hemoragické nekrózy ve tkáni. Průnik do mozku je zprostředkován skrze čichový nerv v nosní sliznici, který se následně rychle množí a šíří podél krevních kapilár. Dostaví se horečka, bolesti hlavy, kóma a onemocnění končí ve většině případů smrtí.

Terapie[edit | edit source]

Onemocnění je smrtelné, v malém množství případů pacienti přežívají. Použití léků – Amfotericin B. Pouze pět vyléčených případů, většina terapií je neúspěšná.

Epidemiologie a prevence[edit | edit source]

Nedoporučuje se koupat v trvale teplých a znečištěných vodách, hlavně bazénů, protože tyto améby jsou odolné vůči účinkům chlóru.

Diagnostika[edit | edit source]

Mikroskopický průkaz z likvoru nebo kultivace na nevýživném agaru, na jehož povrchu jsou teplem usmrcené bakterie. Po několika dnech kultivace nalézáme pod mikroskopem trofozoity nebo cysty.

Acanthamoeba spp.[edit | edit source]

Acanthamoeba spp.
Acanthamoeba keratis
Acanthamoeba keratis
Výskyt kosmopolitní
Onemocnění GAE (ložisková amébová encefalitida), akantamébová keratitida
Infekční stadium a způsob nákazy náhodná nákaza nebo pomocí infikovaných kontaktních čoček
Diagnostika zobrazovací metody, mikroskopie, PCR
Terapie Clotrimazol, dibrompropamid
MeSH ID D000048

Charakteristika[edit | edit source]

 • Kosmopolitně rozšířená, volně žijící.
 • Původce granulomatózní amébové encefalitidy (GAE).
 • Původce keratitidy.

Morfologie[edit | edit source]

 • První stádiumtrofozoit, pohyb pomocí rozvětvených panožek.
 • Druhé stádium cysta, jednojaderná s dvojvrstevnou paprskovitě prolamovanou stěnou.
 • Jádro s velkým centrálním jadérkem bez periférního chromatinu.

Symptomatika a patogeneze[edit | edit source]

Sekundárně infikovaná CNS z dýchacího traktu či ulcerace na kůži.

 • Granulomatózní amébová encefalitida – GAE.
Subakutní až chronické onemocnění, často končící smrtí. Vzniká granulomatózní léze s trofozoity.
 • Akantamébová keratitida – AK.
Zánět rohovky v souvislosti s užíváním špatně vydesinfikovaných kontaktních čoček.

Terapie[edit | edit source]

 • Granulomatózní amébová encefalitida – žádná terapie, lékem volby je Clotrimazol.
 • Keratitidy – masti s dibrompropamidem.Balamuthia mandrillaris[edit | edit source]

Balamuthia mandrillaris
Lobosea
Balamuthiidae
Výskyt kosmopolitní
Onemocnění ložisková amébová encefalitida (BAE)
Infekční stadium a způsob nákazy pronikají skrze kůži a skrze horní dýchací cesty; transplantace orgánů
Diagnostika mikroskopie
Terapie žádný účinný lék neexistuje
MeSH ID D059611

Charakteristika[edit | edit source]

 • Kosmopolitně rozšířená.
 • Původce infekcí CNS, GAE.
 • Postihuje kromě člověka i savce (pavián, ovce, kůň), imunosuprimované a imunokompetentní pacienty.

Morfologie[edit | edit source]

 • První stádium trofozoit, stromovitě se větvící panožky.
 • Druhé stádium jednojaderná cysta s trojvrstevnou stěnou.
 • Jádro obsahuje více jadérek (tím se liší od akantaméb).

Symptomatika a patogeneze[edit | edit source]

 • Granulomatózní amébová encefalitida – výskyt pouze zřídka.

Terapie[edit | edit source]

Žádná účinná terapie.

Epidemiologie a prevence[edit | edit source]

Doposud nebyla zachycena ve volné přírodě, není známý ani způsob přenosu a pro tuto amébu neexistuje známá účinná prevence.

Diagnostika[edit | edit source]

Přímý průkaz améby pod mikroskopem z řezu z biopsie mozkové tkáně. Preparát barvený Gomoriho trichromem, podle Giemsy. Kultivace není účinná. Pro průkaz může být použita imunofluorescenční metoda.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí zdroje[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.