Diagnostika helikobakterové infekce

Z WikiSkript
Detekce H. pylori v histologickém řezu
Sekvence gastritida-karcinom

Bakterie Helicobacter pylori je jediná z bakterií, která je označena WHO klasifikací jako kancerogen 1. třídy. Její přítomnost v žaludeční sliznici pozitivně ovlivňuje přítomnosti a rozvoj gastritidy, žaludečních vředů a karcinomu žaludku.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Helicobacter pylori.

Pro diagnostiku infekce H. pylori můžeme použít invazivní a neinvazivní metody.


Invazivní testy[upravit | editovat zdroj]

Mezi invazivní testy patří hlavně biopsie sliznice žaludku či duodena. Odebraný vzorek pak můžeme kultivovat, použít rychlý ureázový test či PCR.

 • Kultivační test vykazuje nejvyšší senzitivitu i specificitu. Avšak bakterie jsou velmi citlivé na kyslík, proto odběr a transport vyžadují speciální podmínky.
 • Rychlý ureázový test (CLO) je založen na intenzivní aktivitě ureázy, což je povrchový marker bakterie. Tento test je rutinním průkazem při endoskopii.
 • Mezi novější testy patří imunologickým průkaz bakterie – tzv. metoda iRUT – a metoda PCR, která prokáže bakterii v biopsiích i ve vzorcích stolice.


Neinvazivní testy[upravit | editovat zdroj]

Mezi neinvazivní testy patří ureázový dechový test, který je v dnešní době zlatým standardem, průkaz povrchových antigenů bakterie a stanovení protilátek proti H. pylori v séru či vzorku moči.

 • Dechový test (UBT – Urea Breath Test) je založený na detekci ureázové aktivity. Určuje se změna poměru 13CO2 : 12CO2 ve vydechovaném vzduchu po rozštěpení perorálně podané močoviny značené stabilním izotopem uhlíku 13C. Tento test se používá hlavně pro primární diagnostiku díky vysoké specificitě a senzitivitě.
 • Stanovení povrchových antigenů Helicobacter pylori ve stolici. Tento test je vhodný pro sledování průběhu eradikační léčby.
  Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Detekce antigenu Helicobacter pylori ve stolici.
Co ovlivňuje výsledek infekce H. pylori
Dechový test a stanovení povrchových antigenů jsou metody, které byly doporučeny pro primární diagnostiku a ověření eradikační terapie Evropskou pracovní skupinou – EHPSG (European Helicobacter Pylori Study Group) podle Maastrichtského konsenzu ze dne 21. a 22. září 2000

GastroPanel[upravit | editovat zdroj]

GastroPanel je neinvazivní metoda, kdy stanovením hladin určitých parametrů můžeme vyhodnotit riziko infekce H. pylori a riziko rozvoje atrofické gastritidy či karcinomu žaludku. Mezi tyto parametry patří:


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • BURES, J, et al. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in the Czech Republic. Helicobacter. 2006, vol. 11, no. 1, s. 56–65, ISSN 1523-5378 [online], 1083-4389 [print]. PMID: 16423091.
 • BONAMICO, M, et al. Evaluation of stool antigen test, PCR on ORAL samples and serology for the noninvasive detection of Helicobacter pylori infection in children. Helicobacter. 2004, vol. 9, no. 1, s. 69–76, ISSN 1083-4389 [print], 1523-5378 [online]. PMID: 15156906.
 • SMITH, SI, et al. Comparison of three PCR methods for detection of Helicobacter pylori DNA and detection of cagA gene in gastric biopsy specimens. World J Gastroenterol. 2004, vol. 10, no. 13, s. 1958–1960, ISSN 1007-9327. PMID: 15222045.
 • NAKATA, H, et al. Immunological rapid urease test using monoclonal antibody for Helicobacter pylori. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2004, roč. 19, vol. 9, s. 970–974, ISSN 08159319. PMID: 15304111.
 • HINO, B, et al. Comparison of invasive and non-invasive tests diagnosis and monitoring of Helicobacter pylori infection in children. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2004, vol. 39, no. 5, s. 519–523, ISSN 0277-2116 [print], 1536-4801 [online]. PMID: 15572892.