Stanovení protilátek proti Helicobacter pylori

Z WikiSkript


Senzitivita a specifita testů na H. pylori

Protilátky k Helicobacter pylori v séru lze detekovat celou řadou imunologických a sérologických technik jako je imunobloting, imunofluorescence, hemaglutinace, fixace komplementu, latexové testy apod. Nejrozšířenější metodou je však bezesporu ELISA – jednoduchá, rychlá, levná a spolehlivá technika. Specificita a senzitivita metody je však značně závislá na použitém antigenu – od celých buněk, přes ultrazvukový sonikát, glycinový extrakt až k purifikovaným proteinům. V roce 1989 byla popsána izolace vysokomolekulárního povrchového proteinu (označovaný HM-CAP, high molecular weight cell-associated protein), jehož specificita a senzitivita dosahuje 95 %.

Sérologický průkaz protilátek k Helicobacter pylori má klinický význam především pro dlouhodobé sledování po léčbě a pro monitorování úspěchu eradikace Helicobacter pylori. Pokles IgG po 6 měsících léčby na hodnoty < 50 % vykazuje specificitu 95 % a senzitivitu 97 %. Mezi indikace patří screening rizikových pacientů, např. u nemocných s transplantací ledvin, kdy helicobacterová infekce zvyšuje riziko vzniku peptického vředu a krvácení.

Protilátky k Helicobacter pylori lze immunologickými technikami prokázat i ve slinách nebo v moči. Existuje dále celá řada tzv. rychlých testů (rapid test), kdy protilátky k Helicobacter pylori prokazujeme z plné krve, po kapilárním odběru během několika minut immunoafinitní chromatografickou metodou. Specificita a senzitivita těchto testů je relativně nízká – 70 až 85 %.

K serologické diagnostice protilátek k Helicobacter pylori patří i průkaz antigenů cagA, vacA a iceA, jejichž přítomnost specifikuje kmeny Helicobacter pylori s vyšší patogenitou. Pro průkaz těchto antigenů se používají klasické ELISA testy na mikrotitračních destičkách nebo PCR techniky. Průkaz Helicobacter pylori a jeho kmenů metodami PCR je ve fázi klinického testování, v rutinní diagnostice se zatím nevyužívá. Diagnostický význam stanovení protilátek k Helicobacter pylori je stále předmětem výzkumu, pro screeningové programy vhodné není.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ZAMBON, CF, et al. Non-invasive diagnosis of Helicobacter pylori infection: simplified 13C-urea breath test, stool antigen testing, or DNA PCR in human feces in a clinical laboratory setting?. Clinical biochemistry [online]. 2004, vol. 37, no. 4, s. 261-267, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003727?dopt=Abstract>. ISSN 0009-9120, eISSN 1873-2933. PMID: 15003727.
  • CHEN, TS, et al. Immunoglobulin G antibody against Helicobacter pylori: clinical implications of levels found in serum. Clinical and diagnostic laboratory immunology [online]. 2002, vol. 9, no. 5, s. 1044-1048, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12204957?dopt=Abstract>. ISSN 1071-412X, eISSN 1098-6588. PMID: 12204957.
  • KINDERMANN, A, et al. Evaluation of a rapid whole blood test to detect Helicobacter pylori infection in children. Scandinavian journal of gastroenterology [online]. 2001, vol. 36, no. 6, s. 572-576, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11424314?dopt=Abstract>. ISSN 0036-5521, eISSN 1502-7708. PMID: 11424314.
  • ARENTS, NL, et al. The importance of vacA, cagA, and iceA genotypes of Helicobacter pylori infection in peptic ulcer disease and gastroesophageal reflux disease. The American journal of gastroenterology [online]. 2002, vol. 97, no. 4, s. 1065, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11569682?dopt=Abstract>. ISSN 0002-9270, eISSN 1572-0241. PMID: 11569682.