Gastrin v séru

Z WikiSkript

Žaludek, G-buňky, sekrece gastrinu

Gastrin je hormon polypeptidového charakteru (molekula je tvořena 17 aminokyselinami, Mr = 2 100), který se vyskytuje ve třech formách: základní molekula je G-17 (little gastrin), další jsou G-34 (big gastrin) a G-13 (mini gastrin se zkráceným řetězcem na 13 aminokyselin). Pentapeptid s C-terminální sekvencí gastrinu (β-Ala-Trp-Met-Asp-Phe-NH2), tzv. pentagastrin, se používá ke stimulaci při vyšetření žaludeční acidity.

Hladina gastrinu[upravit | editovat zdroj]

Hladinu gastrinu v séru stanovujeme většinou RIA metodou, existují i ELISA varianty imunochemického průkazu. Normální hodnoty 25–100 ng/l jsou výrazně zvýšeny především u Zollinger-Ellisonova syndromu (gastrinom, tumor pankreatu s nadprodukcí gastrinu), kdy prokazujeme 10–1000násobné zvýšení hladiny gastrinu, která však výrazně kolísá i v průběhu dne; u 20–40 % lze zachytit i normální hladinu gastrinu. Vzhledem k existenci tří forem gastrinu závisí výsledek stanovení na typu protilátky použité v testu. Metody stanovení gastrinu jsou standardizovány na syntetický gastrin G-17, stanovení forem G-34 a G-13 závisí na zkřížené reaktivitě s příslušnou protilátkou. Normální poměr forem G-13:G-17:G-34 je 8:2:1, na lačno je vyšší zastoupení formy G-34, po jídle forem G-17 a G-13.

Stanovení gastrinu[upravit | editovat zdroj]

Regulace žaludeční sekrece

Stanovení gastrinu je součástí gastrinového stimulačního testu, kdy stanovujeme 90minutový profil (v 9 vzorcích séra) po stimulaci inzulinem, sekretinem nebo Ca-glukonátem. Stanovení hladiny gastrinu-17, pepsinogenu I a protilátek k Helicobacter pylori třídy IgG nabízí tzv. GastroPanel, který je neinvazivním, laboratorním parametrem k posouzení infekce Helicobacter pylori, atrofické gastritidy a rizika karcinomu žaludku. Diskutována je dále otázka stanovení gastrinu na lačno a po stimulaci a diagnostický význam v patologii gastroduodenálních onemocnění, včetně karcinomu žaludku.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • CAO, Q, et al. Screening of atrophic gastritis and gastric cancer by serum pepsinogen, gastrin-17 and Helicobacter pylori immunoglobulin G antibodies. J Dig Dis. 2007, vol. 8, no. 1, s. 15-22, ISSN 1751-2972 (Print), 1751-2980 (Electronic). PMID: 17261130.
 • LOPES, AI, et al. Relationship among serum pepsinogens, serum gastrin, gastric mucosal histology and H. pylori virulence factors in a paediatric population. Scand J Gastroenterol. 2006, vol. 41, no. 5, s. 524-31, ISSN 0036-5521 (Print), 1502-7708 (Electronic). PMID: 16638693.
 • GERMANÁ, B, et al. Clinical usefulness of serum pepsinogens I and II, gastrin-17 and anti-Helicobacterpylori antibodies in the management of dyspeptic patients in primary care. Dig Liver Dis. 2005, vol. 37, no. 7, s. 501-8, ISSN 1590-8658 (Print), 1878-3562 (Electronic). PMID: 15975537.
 • OHKUSA, T, et al. Improvement in serum pepsinogens and gastrin in long-term monitoring after eradication of Helicobacter pylori: comparison with H. pylori-negative patients. Aliment Pharmacol Ther. 2004, vol. 20, Suppl 1, s. 25-32, ISSN 0269-2813 (Print), 1365-2036 (Electronic). PMID: 15298602.
 • KONTUREK, SJ, et al. Serum progastrin and its products, gastric acid secretion and serum pepsinogen I in gastric cancer. Digestion. 2003, vol. 68, no. 4, s. 169-77, ISSN 0012-2823 (Print), 1421-9867 (Electronic). PMID: 14671424.
 • VÄÄNÄNEN, H, et al. Non-endoscopic diagnosis of atrophic gastritis with a blood test. Correlation between gastric histology and serum levels of gastrin-17 and pepsinogen I: a multicentre study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003, vol. 15, no. 8, s. 885-91, ISSN 0954-691X (Print), 1473-5687 (Electronic). PMID: 12867799.
 • BROUTET, N, et al. Pepsinogen A, pepsinogen C, and gastrin as markers of atrophic chronic gastritis in European dyspeptics. Br J Cancer. 2003, vol. 88, no. 8, s. 1239-47, ISSN 0007-0920 (Print), 1532-1827 (Electronic). PMID: 12698190.
 • KONTUREK, JS, et al. Helicobacter pylori and CagA status, serum gastrin, interleukin-8 and gastric acid secretion in gastric cancer.. Scand J Gastroenterol. 2002, vol. 37, no. 8, s. 891-8, ISSN 0036-5521 (Print), 1502-7708 (Electronic). PMID: 12229962.
 • SIPPONEN, P, et al. Serum levels of amidated gastrin-17 and pepsinogen I in atrophic gastritis: an observational case-control study.. Scand J Gastroenterol. 2002, vol. 37, no. 7, s. 785-91, ISSN 0036-5521 (Print), 1502-7708 (Electronic). PMID: 12190091.
 • LANGER, P, et al. Prospective controlled trial of a standardized meal stimulation test in the detection of pancreaticoduodenal endocrine tumours in patients with multiple endocrine neoplasia type 1. Br J Surg. 2001, vol. 88, no. 10, s. 1403-7, ISSN 0007-1323 (Print), 1365-2168 (Electronic). PMID: 11578300.
 • BERMEJO, F, et al. Basal concentrations of gastrin and pepsinogen I and II in gastric ulcer: influence of Helicobacter pylori infection and usefulness in the control of the eradication.. Gastroenterol Hepatol. 2001, vol. 24, no. 2, s. 56-62, ISSN 0210-5705. PMID: 11247290.
 • BERGER, AC, et al. Prognostic value of initial fasting serum gastrin levels in patients with Zollinger-Ellison syndrome. J Clin Oncol. 2001, vol. 19, no. 12, s. 3051-7, ISSN 0732-183X (Print), 1527-7755 (Electronic). PMID: 11408501.
 • GOEBEL, SU, et al. Prospective study of the value of serum chromogranin A or serum gastrin levels in the assessment of the presence, extent, or growth of gastrinomas. Cancer. 1999, vol. 85, no. 7, s. 1470-83, ISSN 0008-543X (Print), 1097-0142 (Electronic). PMID: 10193936.
 • OBERG, K, et al. The ultimate biochemical diagnosis of endocrine pancreatic tumours in MEN-1. J Intern Med. 1998, vol. 243, no. 6, s. 471-6, ISSN 0954-6820 (Print), 1365-2796 (Electronic). PMID: 9681845.