Trendelenburgova poloha

From WikiSkripta

Heslo

Trendelenburgova poloha je poloha na zádech, kdy je pacientova pánev zvednuta nad úroveň hlavy. Používá se v šokových stavech, pro zlepšení krevního návratu a při některých operacích. Úhel náklonu je v rozmezí 15−30°.

Obrácená Trendelenburgerova poloha (antitrendelenburgova) naopak vyzvedává horní polovinu těla, pro lepší prokrvení končetin při onemocnění tepen. Úhel náklonu bývá v rozmezí 20−30°.

Související články

Zdroje

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. 1084 s. ISBN 978-80-7345-130-1.