Divertikly jícnu

From WikiSkripta

Divertikl je výchlipka stěny dutého orgánu (diverticulum odbočka z hlavní cesty).

Rozdělení[edit | edit source]

 1. pravý (tvořen všemi vrstvami stěny) x nepravý (sliznice a submukosa vychlipující se skrze svalovinu)
 2. trakční (vznikající zevním tahem) x pulsní (vznikající zvýšením intraluminálního tlaku)
 3. dle lokalizace: faryngoesofageální x parabronchiální x epifrenický

Zenkerův divertikl (faryngoesofageální)[edit | edit source]

Zenkerův divertikl
 • pulsní pravý divertikl (často se traduje, že je nepravý – mikroskopické studie ukazují opak) vychlipující se mezi pars thyreopharyngea a cricopharyngea m. constrictor pharyngis inf.
 • vzniká při krční achalázii (zvýšený tonus horního jícnového svěrače)
 • klinický obraz:
Divertikly jícnu

Parabronchiální divertikl[edit | edit source]

 • trakční pravý divertikl v oblasti bifurkace trachey vzniká tahem za stěnu jícnu jizevnatým zánětlivým procesem mediastinálních uzlin
 • klinicky se většinou neprojevuje, až při velkých rozměrech může působit obtíže tlakem na okolí, event. může vzniknout bronchoesofageální píštěl

Epifrenický divertikl[edit | edit source]

 • nepravý pulsní divertikl vzniklý při achalázii (hypertonus dolního jícnového svěrače)
 • klinický obraz: dysfagie

Diagnostika[edit | edit source]

 • RTG pasáž kontrastní látky jícnem, baryová suspenze, v případě podezření na perforaci použijeme jodovou suspenzi
 • jícnová manometrie (posouzení achalázie)
 • endoskopie

Léčba[edit | edit source]

 • operační, činí-li divertikl potíže – u větších divertiklů resekce a sutura stěny (klasicky nebo staplerem), menší lze ponechat nebo zanořit
 • léčba příčiny – u achalázie se provádí myotomie u Zenkerova divertiklu s hypertonem horního svěrače a u epifrenického s hypertonem dolního jícnového svěrače
 • po operaci podávat ATB (možnost vzniku mediastinitidy pro hnilobné procesy probíhající ve stagnujícím obsahu divertiklů)
 • komplikace operace Zenkerova divertiklu - paréza n. laryngeus recurrens.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]