Bránice

From WikiSkripta

(Redirected from Diaphragma)

Diaphragma
Bránice
Bránice
Bránice
TA

A04.4.02.002

A04.4.02.009
Funkce hlavní nádechový sval, oddělení dutiny hrudní a břišní, průchod orgánů, nervů, cév
Inervace n. phrenicus (z pl. cervicalis C3-C5)
Začátek sternum, 7.-12. žebro, lumbální obratle
Úpon centrum tendineum

Bránice (diaphragma) je hlavní nádechový sval. Její pravá a levá klenba oddělují dutinu břišní od dutiny hrudní.

Stavba[edit | edit source]

Diaphragma

Šlašitý střed bránice se nazývá centrum tendineum.

Do něj se pak sbíhají svalové snopce, které lze dle jejich začátků rozlišit do třech částí:

 • pars sternalis – k centrum tendineum jdou od sterna, nejmenší část
 • pars costalis – od žeber,
 • pars lumbalis – od lumbálních obratlů L1-L3

Bránice se vyklenuje do hrudníku – nalevo do 5. mezižebří, napravo až do 4. mezižebří (kvůli uložení jater na pravé straně).

Mezi pravou a levou klenbou se promítá o něco níž, zhruba do úrovně processus xiphoideus.

Pars sternalis[edit | edit source]

Pars sternalis začíná od vnitřní plochy sterna (dolní konec sterna a processus xiphoideus) + od vnitřní strany pochvy mm. recti abdominis.

Pars costalis[edit | edit source]

Pars costalis začíná od chrupavek costa VII.–XII.

Pars lumbalis[edit | edit source]

Pars lumbalis začíná od lumbální páteře jako crus dextrum (L1-L4) a crus sinistrum (L1-L3) + od ligamentum arcuatum mediale et laterale (šlašité oblouky vedle páteře).

 • Lig. arcuatum mediale – přebíhá m. psoas major (od těla L1(2) k proc. costalis L1).
 • Lig. arcuatum laterale – přebíhá m. quadratus lumborum (od proc. costalis L1 ke costa XII.).
 • Lig. arcuatum medianum – vazivový oblouk lemující hiatus aorticus (viz dále), vzniká křížením crus dx. et sin.

Zeslabená místa bránice[edit | edit source]

Tato trigona se slabou stěnou jsou častým místem prostupu bráničních kýl:

 • trigonum sternocostale (vpravo – fissura Morgagni, vlevo – fissura Lareyi) – Trojúhelníkové políčko mezi pars sternalis a pars costalis obou stran, ventrálně kryté musculus transversus thoracis, vyplněné vazivem. Před ním probíhá vasa thoracica interna a po tom, co ho přejde, se mění ve vasa epigastrica superiora;
 • trigonum lumbocostale (Bochdaleki) – Políčko mezi pars lumbalis a pars costalis obou stran vyplněné vazivem.

Otvory a průchody v bránici[edit | edit source]

Mnemotechnická pomůcka: „I ATE TEN eggs at TWELVE.“ (pro zapamatování úrovně průchodů Th8, Th10 a Th12).

Foramen venae cavae
 • v úrovni obratle Th8
 • nachází se v centrum tendineum, lehce napravo od střední čáry
 • obsah – vena cava inferior, rami phrenicoabdominales nervi phrenici dxt.
Hiatus oesophageus
 • v úrovni obratle Th10
 • tvořen rozestupem crus dextrum a crus sinistrum, mírně nalevo od hiatus aorticus
 • obsah – oesophagus (jícen) s truncus vagalis anterior et posterior, rami oesophageales arteriae et venae gastricae sinistrae
Hiatus aorticus
 • v úrovni obratle Th12
 • shora ohraničen šlašitým obloukem (počátek crus dx. et sin.) – lig. arcuatum medianum
 • obsah – aorta (po průchodu bránicí se přejmenuje z aorta thoracica na aorta abdominalis), ductus thoracicus
Další struktury, které prochází bránicí
 • vena azygos, vena hemiazygos – proráží crura (crus dx. et sin.) při hiatus aorticus,
 • truncus sympaticus dexter et sinister – proráží svalovými snopci pars lumbalis, těsně při hiatus aorticus,
 • vasa thoracica interna – přebíhá přes trigonum sternocostale (před ním).

Funkce[edit | edit source]

Bránice je hlavní nádechový sval. Při nádechu se klenby bránice snižují a zvětšují tím prostor hrudníku pro rozepnutí plic. Při výdechu se klenby opět zaoblí a vyklenou do své původní polohy.

Inervace[edit | edit source]

Bránici inervuje nervus phrenicus – kořenová inervace C3–C5, motorický nerv z plexus cervicalis


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • Poznámky z přednášek anatomie 1. ročník

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2001. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.