Arteriální katetr

Z WikiSkript

Arteriální katetr se používá jako vstup do tepenného řečiště pacienta – nejčastěji do arteria radialis nebo arteria femoralis, v některých případech i do arteria dorsalis pedis.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

Jednou z indikací je nutnost nepřetržitého invasivního měření krevního tlaku u oběhově nestabilních pacientů nebo u složitých operačních výkonů, u kterých můžeme předpokládat kardiovaskulární komplikace. Dále je indikován u operací v řízené hypotenzi, kardiochirurgii a intraoperativním svorkování velkých cév, při nutnosti opakovaných odběrů arteriální krve na vyšetření (např. krevní plyny), také u polytraumat, popáleninových úrazech nebo pokud není možno krevní tlak měřit neinvazivně. Vstup do tepenného řečiště se také používá v invasivní radiologii a intervenční kardiologii.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Mezi ně patří infekce v místě vpichu, poranění tepny nebo končetiny proximálně od místa vpichu, nádorové onemocnění na končetině nebo snížení lymfatické drenáže končetiny (např. po mastektomii s axilární lymfadenektomií) či arteriální insuficience nebo uzávěr arterie.

Topografie a přístupy[upravit | editovat zdroj]

Vybavení pro punkci arterie[upravit | editovat zdroj]

Vybavení se liší podle toho jakou metodou arterii punktujeme:

 • over the wire technique – klasická Seldingerova metoda,
 • over the needle technique – za použití setů podobných kanylám pro zajištění periferní žíly.


Pomůcky pro sterilní punkci arterie (desinfekční roztok, sterilní roušky, sterilní rukavice, lokální anestetikum a injekční stříkačku s jehlou k jeho aplikaci),

 • pro Seldingerovu techniku (punkční jehla, zavaděč, dilatátor, vlastní katetr),
 • pro over the needle techniku (speciální punkční jehlu),
 • přetlakový set k napojení arterie na měřič krevního tlaku (500 ml infuze fyziologického roztoku s heparinem 5000 m.j., přetlaková manžeta napumpovaná na 300 mmHg, infuzní systém naplnění infuzním roztokem).

Postup zavádění katetru[upravit | editovat zdroj]

Katetrizace plícnice přes jugulární vénu


Arteriální katetr

Aseptická technika – desinfekce, sterilní krytí, rouška přes ústa, sterilní rukavice. Nutné je dostatečné lokální umrtvení (Lidokain 1%, Mepivakain), dále ověření správnosti punkce (při pulsové vlně z katetru vytéká krev) a pečlivá dokumentace (datum a čas zavedení, místo vpichu, použití lokálních anestetik).

Postup krok za krokem[upravit | editovat zdroj]

 • Indikace výkonu,
 • poučení pacienta,
 • polohování pacienta,
 • palpace arterie a ozřejmení vedoucích anatomických struktur,
 • příprava operačního pole (desinfekce a sterilní zarouškování),
 • lokální umrtvení pomocí lokálního anestetika,
 • vlastní punkce arterie,
  • při Seldingerově metodě – zavedení katetru po vodiči přes předem dilatovaný punkční kanál a následné vynětí vodiče,
 • napojení na infuzní set,
 • pečlivá fixace zavedeného katetru stehem nebo sterilní páskou,
 • napojení na senzor a monitor pro arteriální měření krevního tlaku CAVE! Senzor musí být umístěn v úrovni levé srdeční komory!,
 • po kalibraci měříme krevní tlak.

Při jakékoli další manipulaci s celým systémem se snažíme dodržet sterilní postup.

Vyjmutí katetru[upravit | editovat zdroj]

Katetr vyjmeme

 • pokud již není dále indikován.
 • Při komplikacích jako je infekce nebo nejistá poloha katetru (např. vysunutí při špatné fixaci).

Postup při odstranění katetru[upravit | editovat zdroj]

 • Odstranění fixace katetru,
 • desinfekce místa vpichu,
 • vyjmutí katetru,
 • sterilní krytí,
 • aplikace tlaku na ránu,
 • dokumentace (čas vyjmutí, vzhled místa vpichu, komplikace).

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Mezi možné komplikace při použití arteriálního katetru patří perforace arterie a následné krvácení a hematom, infekce, trombóza a embolizace, otok, zalomení nebo ucpání jehly, špatná fixace katetru se změnou jeho polohy a možnosti tepenného krvácení.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Play.pngZavedení katetru – YouTube instruktáž (anglicky)

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použité materiály a literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DOEFFINGER, Joachim a Franz JESCH, et al. Intensivmedizinisches Notizbuch. 4. vydání. Wiesbaden : Abbott GMBH, 2002. ISBN 3-926035-35-8.