Arteriální katetr

From WikiSkripta

Arteriální katetr se používá jako vstup do tepenného řečiště pacienta – nejčastěji do arteria radialis nebo arteria femoralis, v některých případech i do arteria dorsalis pedis.


Indikace[edit | edit source]

Vstup do tepenného řečiště se také používá v invasivní radiologii a intervenční kardiologii.

Kontraindikace[edit | edit source]

 • Infekce v místě vpichu,
 • poranění tepny nebo končetiny proximálně od místa vpichu,
 • nádorové onemocnění na končetině nebo snížení lymfatické drenáže končetiny (např. po mastektomii s axilární lymfadenektomií),
 • arterielní insuficience nebo uzávěr arterie.

Topografie a přístupy[edit | edit source]

Vybavení pro punkci arterie[edit | edit source]

 • Vybavení se liší podle toho jakou metodou arterii punktujeme:
  • over the wire technique – klasická Seldingerova metoda,
  • over the needle technique – za použití setů podobných kanylám pro zajištění periferní žíly.
 • Pomůcky pro sterilní punkci arterie (desinfekční roztok, sterilní roušky, sterilní rukavice, lokální anestetikum a injekční stříkačku s jehlou k jeho aplikaci),
  • pro Seldingerovu techniku (punkční jehla, zavaděč, dilatátor, vlastní katetr),
  • pro over the needle techniku (speciální punkční jehlu),
 • přetlakový set k napojení arterie na měřič krevního tlaku (500 ml infuze fyziologického roztoku s heparinem 5000 m.j., přetlaková manžeta napumpovaná na 300 mmHg, infuzní systém naplnění infuzním roztokem).

Postup zavádění katetru[edit | edit source]

 • Aseptická technika – desinfekce, sterilní krytí, rouška přes ústa, sterilní rukavice;
  Katetrizace plícnice přes jugulární vénu
 • dostatečné lokální umrtvení (Lidokain 1%, Mepivakain);
 • ověření správnosti punkce (při pulsové vlně z katetru vytéká krev);
 • pečlivá dokumentace (datum a čas zavedení, místo vpichu, použití lokálních anestetik).
Arteriální katetr

Postup krok za krokem[edit | edit source]

 • Indikace výkonu,
 • poučení pacienta,
 • polohování pacienta,
 • palpace arterie a ozřejmení vedoucích anatomických struktur,
 • příprava operačního pole (desinfekce a sterilní zarouškování),
 • lokální umrtvení pomocí lokálního anestetika,
 • vlastní punkce arterie,
  • při Seldingerově metodě – zavedení katetru po vodiči přes předem dilatovaný punkční kanál a následné vynětí vodiče,
 • napojení na infuzní set,
 • pečlivá fixace zavedeného katetru stehem nebo sterilní páskou,
 • napojení na senzor a monitor pro arteriální měření krevního tlaku CAVE! Senzor musí být umístěn v úrovni levé srdeční komory!,
 • po kalibraci měříme krevní tlak.

Při jakékoli další manipulaci s celým systémem se snažíme dodržet sterilní postup.

Vyjmutí katetru[edit | edit source]

Katetr vyjmeme

 • pokud již není dále indikován.
 • Při komplikacích jako je infekce nebo nejistá poloha katetru (např. vysunutí při špatné fixaci).

Postup při odstranění katetru[edit | edit source]

 • Odstranění fixace katetru,
 • desinfekce místa vpichu,
 • vyjmutí katetru,
 • sterilní krytí,
 • aplikace tlaku na ránu,
 • dokumentace (čas vyjmutí, vzhled místa vpichu, komplikace).

Komplikace[edit | edit source]

 • Perforace arterie a následné krvácení a hematom,
 • infekce,
 • trombóza a embolizace,
 • otok,
 • zalomení nebo ucpání jehly,
 • špatná fixace katetru se změnou jeho polohy a možnosti tepenného krvácení.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Play.pngZavedení katetru – YouTube instruktáž (anglicky)

Související články[edit | edit source]

Použité materiály a literatura[edit | edit source]

 • DOEFFINGER, Joachim a Franz JESCH, et al. Intensivmedizinisches Notizbuch. 4. vydání. Wiesbaden : Abbott GMBH, 2002. ISBN 3-926035-35-8.