Sportovní úrazy

From WikiSkripta

Úraz je zevní událost působící na organismus náhle nebo poměrně krátkou dobu a poškozuje jej.

Dělení úrazů[edit | edit source]

Úrazy vzniklé při rekreační pohybové aktivitě spontánního charakteru[edit | edit source]

 • Výlety, procházky;
 • rekreační hry;
 • cyklistika;
 • lyžování;
 • skateboard, kolečkové brusle.

Úrazy vzniklé při organizovaných formách tělesné výchovy a sportu[edit | edit source]

Při nezávodivých formách cvičení[edit | edit source]

 • školní TV
 • aktivity ve fitcentrech
 • při systematickém tréninku

Při sportovních aktivitách vrcholové úrovně[edit | edit source]

 • patří sem závodivé i nezávodivé sportovní aktivity vrcholové úrovně
 • jednotlivé závodní sporty (atletika, plavání, cyklistika, lyžování,...)
 • horolezectví

Při dalších sportovních aktivitách[edit | edit source]

 • motorismus
 • parašutismus
 • sportovní střelba

Úrazy obecného charakteru[edit | edit source]

 • jedná se o úrazy, které se vyskytují ve všech činnostech člověka

Úrazy typické pro jednotlivé sportovní aktivity[edit | edit source]

 • promítají se zde rizika základních pohybových projevů a vazeb

Příčiny úrazů[edit | edit source]

Vina druhé osoby[edit | edit source]

 • úraz způsobený střetem nebo pouhou přítomností druhé osoby

Klimatické podmínky[edit | edit source]

 • teplota
 • vlhkost

Další zevní faktory[edit | edit source]

 • hluk
 • osvětlení

Výstroj a výzbroj[edit | edit source]

 • ochranné prostředky
 • oblečení
 • sportovní náčiní

Povrch cvičební plochy[edit | edit source]

 • tvrdost
 • poddajnost
 • nerovnosti
 • neklouzavost

Nedostatečná nebo nesprávná příprava[edit | edit source]

 • chyby v rozcvičení nebo v tréninkovém procesu

Vlastní neopatrnost a nekázeň cvičence[edit | edit source]

 • relativně častá příčina
 • nedodržení
  • pravidel
  • metodiky
  • životosprávy
 • přecenění vlastní výkonnosti

Únava[edit | edit source]

Mechanismus vzniku úrazu[edit | edit source]

Nechtěný pád způsobený[edit | edit source]

 • druhou osobou
 • terénem
 • nezvládnutím vlastního pohybu

Úder (zraněný je pasivní)[edit | edit source]

 • druhou osobou
 • pohybujícím se nářadím

Náraz do překážky (zraněný je aktivní)[edit | edit source]

Srážka (oba aktivní)[edit | edit source]

Chtěný pád[edit | edit source]

Prevence úrazu[edit | edit source]

 • vždy by měl korelovat stav organismu s předpokládanou zátěží, organismus by měl být adaptovaný = trénovaný
 • kvalitní výstroj a výzbroj
 • znalost a zabezpečení prostředí
 • rozcvičení
 • kompenzační cvičení (předchází zejména chronickému přetížení a mikrotraumatu)
 • kontrola tepové frekvence, krevního tlaku a hmotnosti sportovce
 • úplné doléčení zranění


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 300 s. ISBN 9788072626953.