Zlomeniny diafýzy humeru

From WikiSkripta

(Redirected from Zlomeniny diafysy humeru)

 • vznikají přímým i nepřímým mechanismem (úder, pád, …)
 • častá zlomenina při přetlačování (lidově páka) působením kroutivé síly[zdroj?]
 • vymezení diafýzy humeru – proximálně úpon m. pectoralis major, distálně 4 cm nad loktem

AO klasifikace[edit | edit source]

A – jednoduché (I – spirální, II – šikmé, III – příčné)

B – klínovité (I – spirální klín, II – ohybový klín, III – tříštivý klín)

C – komplexní

dislokace proximálního fragmentu (dle ní pak zlomenina addukční nebo abdukční)

Tříštivá zlomenina diafýzy humeru s tvorbou svalku

Klinické příznaky a diagnostika[edit | edit source]

 • klasické příznaky zlomeniny (bolest, deformita, patologická pohyblivost, edém a hematom, krepitace)
 • nutno vyšetřit puls na a. radialis a inervaci nervus radialis (sensitivita + motorika – extense zápěstí a prstů)
 • RTG ve dvou projekcích (i zobrazení sousedících kloubů – rameno + loket)

Komplikace[edit | edit source]

Léčba[edit | edit source]

konzervativní[edit | edit source]

 • repozice,
 • fixace (visací sádra, Desault, abdukční dlaha, cirkulární ortéza – funkční léčba dle Sarmienta),
 • časné rozcvičování ramene
 • přijatelné pro konzervativní léčbu jsou dislokace do ½ šířky diafýzy, zkrácení do 1 cm, angulace do 25°, imobilizace na 4–12 týdnů,

operační[edit | edit source]

 • nejde-li reponovat, současné neurovaskulární poranění, otevřené zlomeniny
 • nitrodřeňová osteosyntéza (nejužívanější – zajištěný hřeb, ante- nebo retrográdní) – příčné, kráce šikmé a tříštivé
 • dlahová osteosyntéza (DCD – dynamic compression plate) – spirální a dlouze šikmé zlomeniny, poranění n. radialis
 • zevní fixace – otevřené zlomeniny s poškozením měkkých tkání, polytraumata


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]