Arteria axillaris

From WikiSkripta

(Redirected from A. axillaris)

arteria axillaris
podpažní tepna
A. axillaris a její větve
A. axillaris a její větve
TA A12.2.09.002
Pokračuje z a. subclavia
Větve a. thoracica sup., a. thoracoacromialis, a. thoracica lat., a. subscapularis, a. circumflexa humeri ant., a. circumflexa humeri post.
Konečné větve a. brachialis
Schéma větvení a. axillaris

Arteria axillaris je pokračováním arteria subclavia od laterálního okraje 1. žebra. Dále běží axilou na vnitřní stranu collum chirurgicum humeri. Odtud pokračuje jako arteria brachialis. Vena axillaris s ní jde souběžně, ventromediálně od ní.

Plexus brachialis jde souběžně s tepnou, nejprve dorsokraniálně, postupně ji obklopuje svými fasciculi lateralis, posterior a medius.

Zásobuje svaly ohraničující fossa axilaris, m. infraspinatus, m. deltoideus, části prvních dvou mezižebří, ramenní kloub, kůži a u žen část mléčné žlázy.[1]

Větve[edit | edit source]

Mediálně od m. pectoralis minor[edit | edit source]

Rr. subscapulares – jednotlivé větve pro m. subscapularis.

A. thoracica superior (suprema) – k prvním dvěma mezižebřím a horní části m. serratus anterior.

A. thoracoacromialis – krátký kmen vystupující ventrálně, v hloubce trigonum clavipectorale (trigonum deltopectorale) vysílá:

Za m. pectoralis minor[edit | edit source]

A. thoracica lateralis – sestupuje po m. serratus anterior, který zásobuje (sestupuje před odbdobně sestupujícím n. thoracicus longus), u ženy vysílá rr. mammari laterales do mléčné žlázy.

Laterálně od m. pectoralis minor[edit | edit source]

A. subscapularis – axilou k foramen omotricipitale, kde se dělí na:

A. circumflexa humeri anterior – slabší tepna, předem kolem collum chirurgicum humeri k ramennímu kloubu a okolním šlachám.

A. circumflexa humeri posterior – silnější tepna, dozadu skrze foramen humerotricipitale, kolem collum chirurgicum humeri, pro m. deltoideus, m. triceps brachii a ramenní kloub. Skrz foramen humerotricipitale a kolem collum chirurgicum humeri postupuje společně s n. axillaris.

Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.