Obrna nervus ischiadicus

From WikiSkripta

Nervus ischiadicus

Obraz obrny[edit | edit source]

  • nohu nelze flektovat v koleni (poškození flexorů na zadní straně stehna)
  • při úplném poškození obou hlavních větví je projevem oslabení dorzální i plantární flexe nohy
  • častější je izolované poškození n. peroneus (lokalizace blíže k povrchu těla, k jeho velikosti nepoměrně menší cévní zásobení a větší trakce v jeho průběhu)

Příčiny[edit | edit source]

  1. trauma – luxace a zlomeniny pánve, zadní luxace kyčelního kloubu
  2. iatrogenní poškožení – peroperačně při aloplastikách kyčelního kloubu (mechanismus komprese, trakce nebo ischemie), chybná aplikace i.m. injekce do hýžďové oblasti (zejména u kachektických pacientů a dětí)
  3. útlak – pacienti v bezvědomí, hematomy v gluteální oblasti, nádory
  4. syndrom m. piriformis – projevuje se bolestí v oblasti hýždí s vyzařováním do kyčle a stehna


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie :  část speciální. II. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.