Stavba rtu

From WikiSkripta

Ret[edit | edit source]

Ret je bohatě cévně a nervově zásobený orgán, který zevně lemuje ústní dutinu. Uplatňuje se při příjmu potravy a artikulaci.

Největší objem uvnitř rtu zaujímá příčně pruhovaný sval musculus orbicularis oris. Na jeho povrchu je vazivo a nad ním ještě dlaždicová epiteliální tkáň pokožky. Epitel na povrchu rtu je trojího druhu:

 1.  na zevní straně rtů – vícevrstevný dlaždicový epitel rohovějící; obsahuje vousy a přiléhající žlázky.
 2.  na straně přivrácené do dutiny ústní – vícevrstevný dlaždicový epitel nerohovějící; ve vazivu pod ním jsou drobné slinné žlázky.
 3.  na přechodu mezi těmito dvěma zónami – přechodná zóna červeně rtu; obsahuje bohatě prokrvené vazivové papily, díky nimž prosvítající krev propůjčuje této části rtů typickou červenou barvu.

Kožní část rtu[edit | edit source]

 • tenký typ kůže
 • epidermis – vrstevnatý dlažďicový epitel rohovějící
 • dermis – kožní adnexa (vlasové folikuly, potní a mazové žlázky)

Oblast červeně rtu[edit | edit source]

 • epitel vrstevnatý dlažicový nerohovějící – značně se zvýší v této oblasti (eleidin)
 • vazivové papily vybíhající do epitelu – cévní zásobení – kapilární síť na vrcholku papil – prosvítající krev v kapilárách
 • nervová zakončení – holá nervová vlákna mezi epitelovými buňkami
 • Meissnerova tělíska

Slizniční část rtu[edit | edit source]

 • sliznice vestibulum oris
 • epitel – vrstevnatý dlaždicový nerohovějící
 • lamina propria mucosae – řídké kolagenní vazivo
 • submucosa – připojení sliznice k fascii svalu, žlázky ggl. labiales = smíšené seromucinózní slinné žlázky
 • sval – musculus orbicularis oris (příčně pruh. kosterní sval)


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2393-8.
 • MESCHER, Anthony L. Junqueira's Basic Histology. 12. vydání. United States : McGraw-Hill Education - Europe, 2009. 480 s. ISBN 9780071630207.
 • KONRÁDOVÁ, Václava, Jiří UHLÍK a Luděk VAJNER. Funkční histologie. 2. vydání. Jinočany : H & H, 2000. 291 s. ISBN 80-86022-80-3.