Rhabdomyosarkom

From WikiSkripta

Rhabdomyosarkom je maligní nádor vycházejí z příčně pruhované svaloviny.

Etiologie a epidemiologie[edit | edit source]

Rhabdomyosarkom je nejčastější maligní nádor u dětí.

Patologie[edit | edit source]

Histologicky se vyskytují 4 základní podjednotky:

 • embryonální – zahrnuje sarcoma bothyroides;
 • alveolární;
 • pleomorfní;
 • smíšený.
CT hlavy bez kontrastu – izodenzní masa bez intrakraniální progrese. Jedná se o postaurikulární vrozený alveolární rhabdomyosarkom.

Lokalizace[edit | edit source]

 • nejčastěji bývají postiženy hlava a krk – 35 %;
 • trup a končetiny – 35 %;
 • genitourinární oblast – 30 %.

Metastazování[edit | edit source]

Nádory mají výraznou tendenci vytvářet lokální recidivy. Metastazují časně a to jak hematogenně, tak lymfogenně. Postižen může být kterýkoliv orgán.

Diagnóza[edit | edit source]

Terapie[edit | edit source]

Kombinace účinných cytostatik umožnila upustit od radikálních, často mutilujících chirurgických výkonů.

 • chemoterapie – zahajovací neoadjuvantní léčba po biopsii;
 • chirurgie – po zmenšení nádoru následuje definitivní chirurgický výkon;
 • radioterapie – reziduum nádoru a postižené lymfatické uzliny je nezbytné ošetřit radioterapií.

Prognóza[edit | edit source]

Závisí na stádiu onemocnění.

 • Lokalizované formy – vyléčení je možné až ve 100 %.
 • Metastatický rozsev – 40 %.

Celkové přežití se udává 70 %.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PETRUŽELKA, Luboš a Bohuslav KONOPÁSEK. Klinická onkologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 274 s. ISBN 80-246-0395-0.