Rabdomyom

Z WikiSkript

Rabdomyom je vzácný, zcela benigní nádor. Je variantou rabdomyosarkomu. Oba nádory vycházejí z mezenchymu, konkrétně z příčně pruhované svaloviny.[1]

Tento nádor poprvé správně popsal Jaroslav Hlava – nejslavnější český patolog, první profesor patologie nově zřízené české lékařské fakulty v Praze, zakladatel moderní české patologické školy.

Rozdělení[upravit | editovat zdroj]

Kardiální rhabdomyom

Nádor se může objevit prenatálně i postnatálně. Rozlišujeme tedy 2 formy:

  • adultní;
  • fetální.

Podle lokalizace nádoru rozlišujeme 2 typy:

  • kardiální (v srdci), může se objevit v souvislosti s tuberózní sklerózou i samostatně;
  • extrakardiální (měkké tkáně), hlava, krk.

Makroskopie[upravit | editovat zdroj]

Nádor se typicky vyskytuje u dětí do 1 roku. Makroskopicky se jeví jako vícečetné světlé uzly v myokardu, které prominují do srdečních dutin.

Mikroskopie[upravit | editovat zdroj]

Mikroskopický obraz fetálního rabdomyomu

V mikroskopu pak vidíme velké buňky s objemnou cytoplasmou plnou vakuol glykogenu, mezi vakuolami jsou tenké proužky cytoplasmy mezi jádrem a buněčnou membránou – tzv. pavoukovité buňky. V nádorových buňkách navíc prokážeme aktin a desmin, což dokazuje, že nádorové buňky mají svalový původ. [1]

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

Závisí na rozsahu postižení. Pokud dítě nezemře, uzly časem regredují.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MIŘEJOVSKÝ, Pavel a Blahoslav BEDNÁŘ. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0.