Liposarkom

Z WikiSkript

Heslo
Mikroskopický obraz myxoidního liposarkomu.

Liposarkom je maligní nádor vyskytující se nejvíc v retroperitoneu a v podkoží DK. Od ostatních sarkomů jej odlišuje žlutá barva. Mikroskopicky jej tvoří buňky uni- i multivakuolární (s „pomačkanými“ jádry), histologicky může být dobře diferencovaný, kulatobuněčný, myxoidní, pleomorfní a dediferencovaný.


Odkazy

Související články

Zdroj