Zhoubné nádory děložního hrdla

From WikiSkripta

Zhoubné nádory děložního hrdla[1] jsou invazivní léze vyvíjející se z prekanceróz za průměrnou dobu 10–15 let. Mají stejnou příčinu (většinou chronická infekce onkogenními HPV spojená s nedostatečnou imunitní odpovědí) a tím pádem i shodné rizikové faktory: rizikový sexuální život (promiskuita – více než 6 sexuálních partnerů za život, časná koitarché, sexuálně přenosné infekce – zejména chlamydie a HSV-2, hormonální antikoncepce, vysoký počet dětí), porucha buněčné imunity (imunosuprese, imunoinkompetence, HIV), kouření a nezodpovědný přístup k prevenci (nepravidelné prohlídky u registrujícího gynekologa a v rámci mamografického screeningu).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránkách Prekancerózy v gynekologii, Zhoubné nádory v gynekologii.

Invazivní karcinomy děložního hrdla jsou preventabilní (vakcinace proti HPV, detekce ve stádiu prekancerózy) a jejich diagnostika je předmětem rozsáhlého screeningu (cytologie, kolposkopie).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Prevence gynekologických nádorů.

Histologie[edit | edit source]

Spinocelulárních karcinomů je 75 %, adenokarcinomů je 25 %[1]. Ostatní histologické typy jsou raritní.

Spinocelulární karcinom děložního hrdla

Incidence[edit | edit source]

Stále vysoká roční incidence 18,5/100 000 žen[2], informuje o nedostatcích a možnostech zlepšení screeningu prekanceróz děložního hrdla (v zemích s dobrým screeningem 10/100 000[1]).

Diagnostika[edit | edit source]

Časné fáze bývají asymptomatické. Až při pokročilých fázích může být přítomen výtok, krvácení, bolest nebo hematurie. Proto je významná časná diagnostika, která je založena na preventivních prohlídkách spojených s cytologickým a kolposkopickým vyšetřením.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Prevence gynekologických nádorů.

Diagnózu potvrdí biopsie a následné histologické vyšetření.

Staging[edit | edit source]

Staging je podle TNM klasifikace nebo podle FIGO klasifikace:

 • T1, FIGO I – nádor postihuje pouze děložní hrdlo:
  • 1a – mikroskopický nádor:
   • 1a1 – menší nebo rovno 3 mm,
   • 1a2 – 3–5 mm.
  • 1b – makroskopický nádor:
   • 1b1 – < 4 cm,
   • 1b2 – > 4 cm.
 • T2, FIGO II – nádor zasahuje mimo dělohu:
  • 2a – na poševní klenby,
  • 2b – parametrium.
 • T3, FIGO III – nádor postihuje pánevní stěnu nebo dolní 1/3 pochvy nebo způsobuje hydronefrózu:
  • 3a – dolní třetina pochvy,
  • 3b – pánevní stěna nebo hydronefróza.
 • T4, FIGO IVA – nádor postihuje měchýř nebo rektum nebo zasahuje mimo malou pánev.

Léčba[edit | edit source]

Liší se podle klinického stádia. V časných stádiích je léčba chirurgická, v pokročilých radiotepie. Pokud je nádor menší než 5 mm, je indikována prostá hysterektomie nebo fertilitu zachovávající konizace. Pokud je nádor větší něž 5 mm, ale pouze v děložním hrdle, je indikovaná radikální hysterektomie dle Wertheima s pánevní lymfadenektomií nebo fertilitu zachovávající konizace či (radikální) trachelektomie, postihnou-li tyto výkony celý nádor. Zasahuje-li nádor mimo hrdlo, je indikována radioterapie (brachyterapie s uterovaginálním aplikátorem 137Cs nebo 192Ir s afterloadingovým systémem a teleradioterapie z lineárního urychlovače nebo betatronu 50 Gy v dávce 2 Gy/den s možnými malými dávkami cis-platiny jako konkomitantní chemoradioterapie[3]).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 188–199. ISBN 978-80-7262-501-7.
 2. Webový portál - Epidemiologie zhoubných nádorů v České Republice. Report diagnózy: C53 – ZN hrdla děložního – cervicis uteri [online]. ©2013 (data za rok 2010). [cit. 2014-02-19]. <http://www.svod.cz/report.php?diag=C53>.
 3. FREITAG, Pavel. Management zhoubných gynekologických nádorů [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 14.2.2014.