Nechirurgická léčba zhoubných gynekologických nádorů

Z WikiSkript

Nechirurgická léčba zhoubných gynekologických nádorů[1] zahrnuje tři modality: radioterapii, chemoterapii a hormonální terapii.

Radioterapie[upravit | editovat zdroj]

U karcinomu děložního hrdla je v časných stádiích primárně indikována chirurgická léčba, přesto lze použít samostatně radioterapii s kurativním záměrem místo Wertheimovy radikální hysterektomie. Má srovnatelný medián přežití, jen má častější pozdní komplikace, používá se proto spíše v případech kontraindikace operační léčby[1]. Používá se kombinace brachyterapie a teleterapie, někdy s konkomitantní chemoradioterapií. V pozdějších stádiích (šíření mimo děložní hrdlo) je primárně indikována teleradioterapie s paliativním záměrem.

U karcinomu děložního hrdla se používá brachyradioterapie.

Brachyradioterapie[upravit | editovat zdroj]

U karcinomu děložního hrdla se používá uterovaginální aplikátor s after-loadingovým systémem[1]. U karcinomu endometria se používá Y-sonda.

Karcinom endometria

Jako zářiče se používají 137Cs nebo 192Ir[1].

Teleradioterapie[upravit | editovat zdroj]

Zdrojem záření je lineární urychlovač nebo betatron[1]. U karcinomu děložního hrdla se používá celková dávka 50 Gy po 2 Gy/den[1]. Někdy se využívají konkomitantně malé dávky cis-platiny[1].

Konkomitantní chemoradioterapie[upravit | editovat zdroj]

Smyslem konkomitantní chemoradioterapie je zvýšit senzitivitu nádorových buněk k ionizujícímu záření. Podávaná chemoterapie nemá sama o sobě v těchto malých dávkách cytostatické účinky[1].

Chemoterapie[upravit | editovat zdroj]

U karcinomu děložního čípku se používá buď konkomitantně, u stádia IVB paliativně, v některých indikacích je možné ji použít i neoadjuvantně[1]. Používá se cis-platina intraperitoneálně (IP).

U karcinomu endometria se používá schema PTX-CBDCA (paclitaxel a karboplatina)[1].

U karcinomu ovária se používá chemoterapie buď jako interval debulking surgery 3 cykly neoadjuvantně, nebo 6 cyklů po 21 dnech adjuvantně. Standardem je paclitaxel s karboplatinou[1].

Hormonální terapie[upravit | editovat zdroj]

Hormonální terapie se používá u karcinomu endometria a u metastáz do plic. Používá se vysoká dávka gestagenů, antiestrogeny a inhibitory aromatázy[1].


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

  • www.onkogyn.cz (např. aktuální TNM klasifikace, jde o stránky Onkogynekologického centra VFN)

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b c d e f g h i j k l FREITAG, Pavel. Management zhoubných gynekologických nádorů [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 14.2.2014.