Prevence gynekologických nádorů

Z WikiSkript

Prevence gynekologických nádorů[1] má dvě formy: primární s cílem zabránění vzniku zhoubných nádorů a sekundární v podobě gynekologického screeningu s cílem časné diagnostiky.

Primární prevence[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o očkování proti onkogenním kmenům HPV. V ČR jsou na trhu dvě očkovací látky, Cervarix a Silgard. Obě firmy bojují o přední místo na trhu, přičemž je těžké rozhodnout, která očkovací látka je lepší, každá má své výhody[1]. Ačkoliv je Cervarix mířen primárně na dva onkogenní kmeny HPV-16 a HPV-18, dosahuje vyššího titru protilátek, které zkříženě reagují s 93 % onkogenních kmenů. Silgard zase má protilátky, které kromě infekce HPV-16 a HPV-18 zabraňují vzniku condylomata accuminata.

Sekundární prevence[upravit | editovat zdroj]

Screeningové programy v ČR probíhají dva, jeden zaměřen na prekancerózy a invazivní nádory dolního genitálního traktu a druhý na nádory prsu.

Screening gynekologických nádorů[upravit | editovat zdroj]

Dle povinné vyhlášky MZ ČR[2] probíhá preventivní prohlídka registrujícího gynekologa jednou ročně u žen od 15 let věku. Součástí je klinické vyšetření prsu, prohlídka kůže a regionálních mízních uzlin, vyšetření v zrcadlech s kolposkopií a cytologií (ne u virgines), palpační bimanuální vyšetření, nácvik samovyšetření prsů, poučení. Aby měl cytologický screening význam, je nutné mít největší procento populace žen ve věku 25–65 let[3]. Z ekonomických důvodů je řada organizovaných screeningových programů kratší, např. 30–55 let nebo 35–50 let[3].

Význam klinického vyšetření prsů a samovyšetření prsů se statisticky neprokázal[4]. Mnohem větší význam má mamografický screening (viz níže).

U žen nad 30 let se doporučuje i test na HPV, který si žena platí a stojí okolo 800 Kč[1].

Mamografický screening[upravit | editovat zdroj]

Dle povinné vyhlášky[2] se u žen ve věku od 45 let (bez horní hranice) se provádí screeningové mamografické vyšetření každé dva roky.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

  • www.onkogyn.cz (např. aktuální TNM klasifikace, jde o stránky Onkogynekologického centra VFN)

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b c SLÁMA, Jiří. Prekancerózy rodidel [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 13.2.2014. 
  2. a b Česká republika. Ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek. In 3. 2010. Dostupné také z URL <http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=3&r=2010>.
  3. a b ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 190. ISBN 978-80-7262-501-7.
  4. PAVLIŠTA, David. Mamologie [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 7.2.2014. Dostupné také z <https://el.lf1.cuni.cz/gppavlista1a>.