Gynekologická cytologie

Z WikiSkript
Low-grade intraepiteliální léze

Cytologické vyšetření[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Cytologické vyšetření je vyšetřovací metoda, při které se pomocí světelného mikroskopu hodnotí barevně znázorněné buněčné populace získané stěrem či výtěrem z genitálního traktu ženy. Cytologie nám dává možnost předejít velkým zdravotním problémům. Karcinom děložního hrdla je totiž jedním ze dvou nejčastějších druhů rakoviny, které u nás zabíjí ženy.

Nálezy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pokud je nález fyziologický, pak se stěr provádí jednou za rok. Pokud výsledek vykazuje určité odchylky nebo je potvrzena přítomnost papilomavirů, pak se test opakuje. Cytologický stěr se natírá na podložní sklo, nabarví se a prohlíží se pod mikroskopem. Hodnotící lékař či laborant dle výsledku doporučí další postup.

Přínos[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pokud se na první změny přijde včas, pak malý zákrok na děložním hrdle ženě zachrání život a v drtivé většině případů nijak neovlivňuje ani případné otěhotnění a donošení dítěte.

Odběr materiálu pro cervikální diagnostiku[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Podmínkou pro cervikovaginální cytodiagnostiku je, aby byly vhodným nástrojem setřeny buňky jak z ektocervixu (Ayreho, Szalayova špachtle, Accelon), z celé junkční zóny (styk dvou epitelů, dlaždicového a žlázového), tak z endocervixu (brush technika). Odebraný materiál naneseme na podložní sklo. Stěr na skle ihned zfixujeme v izopropylalkoholu nebo 96% alkoholu. Doba fixace trvá 15–20 minut. Stěr se po oschnutí odesílá do laboratoře. Nutností je řádně vyplněná průvodka k materiálu.

Postup vyšetření[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. V laboratoři je zkontrolován počet preparátů, jejich označení, průvodky, stav po převzetí.
  2. Neidentifikovatelné či sporné žádanky či materiál jsou vyřazeny a vráceny zpět.
  3. Průvodky a skla jsou opatřena pořadovým číslem.
  4. Preparát po preanalytické kontrole se barví pro účely screeningu standardním způsobem = dle Papanicolaoua nebo jeho modifikací, jiný postup je považován za non lege artis.
  5. Po ukončení barvení následuje nanesení montažního média, jeho překrytí krycím sklem ev. folií.
  6. Preparát je vyšetřen mikroskopicky.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • DVOŘÁČKOVÁ, Jana. Validita cytologických nálezů: kurz cytotechnologie. Ostrava. 2010.
  • KOBILKOVÁ, Jitka, et al. Gynekologická cytodiagnostika. 2. vydání. Praha : Galén, c2006. ISBN 8072623133.