Ošetření prekanceróz gynekologických nádorů

Z WikiSkript

Prekancerózy gynekologických nádorů[1][2] lze ošetřit buď chirurgicky s kurativním výsledkem, což je nejčastější postup, nebo konzervativně.

Chirurgická léčba[upravit | editovat zdroj]

Chirurgická léčba je možná destruktivní nebo ablativní. Při destruktivním postupu dochází k zničení tkáně prekancerózy, takže ji nelze již histologicky vyšetřit. Proto je nutné předem odebrat bioptický vzorek. Destruktivní metody se již používají zřídka. Při ablativní se provede chirurgické vynětí tkáně, kterou je pak možno celou histologicky vyšetřit.

Vulva
Provádí se excize léze nebo skinning.
Pochva
Z destruktivních lze uvést laser-vaporizaci, která se již moc nepoužívá. Z ablativních se používá laserová ablace, při radikálnějším přístupu parciální nebo i totální kolpektomie.
Děložní hrdlo
Z ablativních metod se provádí konizace nebo cylindrická disekce[1]. Častá je metoda LEEP (loop electrosurgery excision procedure), při níž se elektrokoagulační kličkou vytne konus děložního hrdla. Další možností je metoda cold knife. Zřídka se provádí i laser-ablace.
Endometrium
Provádí se hysterektomie s bilaterální adnexektomií. Fertilitu zachovávající léčba je nechirurgická (viz níže).

Nechirurgická léčba[upravit | editovat zdroj]

U prekanceróz vulvy a pochvy lze využít imunomodulační léčbu proti HPV s preparátem Imiquimod. U prekancerózy endometria lze s cílem zachovat dělohu a dosáhnout regrese léze použít léčbu gestageny.

Galerie[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b SLÁMA, Jiří. Prekancerózy rodidel [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 13.2.2014. 
  2. ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 179-213. ISBN 978-80-7262-501-7.