Sérový amyloid A

From WikiSkripta

Heslo

Jako sérový amyloid A se označuje skupina proteinů patřící mezi reaktanty akutní fáze. Jde o proteiny z rodiny apoproteinů. Funkce SAA jsou následující:

  • omezení transportu cholesterolu do jater,
  • chemotaxe,
  • indukce enzymů degradujících extracelulární matrix.


SAA se podílí na rozvoji celé řady patologií:

Odkazy

Související články

Externí odkazy