Sérový amyloidový protein

Z WikiSkript

Heslo
Schematické znázornění struktury SAP.

Sérový amyloidový protein je reaktant akutní fáze, který je syntetizován v játrech a tamtéž je i degradován. Jeho fyziologickou funkcí je ochrana chromatinu před působením imunitního systému.

Podílí se na vzniku depozit amyloidu, kde jako koprecipitovaná komponenta tvoří 5–15 % hmoty amyloidu. Radioaktivně značený SAP lze využít ke stanovení rozsahu postižení při amyloidóze.

Odkazy

Související články

Externí odkazy