Acidobazické indikátory

From WikiSkripta

Acidobazické indikátory jsou slabé organické kyseliny nebo zásady určující bod ekvivalence na titrační křivce.

Užití[edit | edit source]

Acidobazické indikátory se v praxi používají při acidobazické titraci. Využívá se té vlastnosti, že disociovaná a nedisociovaná forma má rozdílné zbarvení. Při titraci různých látek se používají různé indikátory. Například methyloranž a methylčerveň jsou vhodné pro titraci slabých zásad, fenolftalein pro titraci slabých kyselin.

Přírodními indikátory jsou např. čaj nebo červené zelí, které mění barvu po přidání kyselé látky.

Matematické vztahy[edit | edit source]

  • Rovnice vyjadřující změnu zbarvení
    • 'Hind (kyselá forma, zbarvení A) → H + Ind (zásaditá forma, zbarvení B)

Zbarvení roztoku je závislé na poměru koncentrací ionizované a neionzované formy

  • Funkční oblast indikátoru
    • [H] = indikátorová konstanta × [HInd]/ [Ind]
    • 'indikátorová konstanta = [H] × [Ind] / [HInd]

Funkční oblast indikátoru je barevný přechod, tj. oblast kdy nastává pozorovatelná změna. Při titraci volíme indikátor tak, aby jeho funkční oblast odpovídala pH okolí bodu ekvivalence na titrační křivce. Acidobazický indikátor je použitelný pokud je barevná přeměna v rozmezí 2 jednotek pH.

Nejčastěji používané acidobazické indikátory[edit | edit source]

Přehled nejčastěji používaných acidobazických indikátorů
Název Funkční oblasti indikátorů Barva
Azobarviva methyloranž 3,1–4,5 červená – žlutá
methylčerveň 4,4–6,3 červená – žlutá
Ftaleiny fenolftalein 8,2–10 bezbarvá – červená
thymolftalein 9,3–10,5 bezbarvá – modrá
Sulfoftaleiny fenolová červeň 6,8–8,4 žlutá – červená
Směsné indikátory TASHIRO (methylčerveň + methylenová modř)

Směsné indikátory jsou směsi indikátorů a inertních barviv.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Acidobazické reakce

Použitá literatura[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]