Horní funkční dyspepsie

From WikiSkripta

Horní funkční dyspepsie se projevuje jako bolest nebo dyskomfort v epigastriu, zpravidla vázané na příjem potravy, trvající déle než měsíc, se symptomy přítomnými po více než 25 % této doby, zároveň nesmí být přítomny klinické, biochemické, endoskopické či jiné známky organického onemocnění.

Etiologie[edit | edit source]

 • Zřejmě generalizovaná autonomní porucha (poruchy motility na různých etážích trávicí trubice, viscerální hypersensitivita), nejasná úloha Helicobacter pylori, velký význam mají faktory psychosociální (stres, anxieta, psychotrauma).

Klinický obraz[edit | edit source]

 1. Ulcer-like dyspepsia – bolesti v epigastriu jako dominující symptom.
 2. Dysmotility-like dyspepsia – pocity plnosti a tlaku v epigastriu, pocity časné sytosti, špatného trávení, nauzea.
 • Spouštěcím mechanismem může být stresová situace, někdy je závislost na příjmu potravy nebo jiné specifické činnosti.
 • Pacienti často popisují současné bolesti svalů, cefaleu, dráždivý měchýř, poruchy spánku a deprese.
 • Proti funkčnosti potíží svědčí bolesti mimo střední čáru (ev. s konkrétní propagací), potíže i v noci.

Alarmující příznaky svědčící pro organicitu potíží[edit | edit source]

 1. Známky krvácení do GITu (anémie, zjevné krvácení),
 2. dysfagie,
 3. persistentní zvracení,
 4. hubnutí,
 5. palpační nález na břiše,
 6. lymfadenopathie,
 • rizikovým faktorem je věk nad 45 let (karcinom žaludku).

Diagnostika[edit | edit source]

 1. Per exclusionem (po vyloučení organického onemocnění – VCHGD, GER, cholelithiasa, chronická pankreatitida, karcinom pankreatu).
 2. Anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratoř, zobrazovací metody:
  1. KO + diff, FW, mineralogram, moč chemicky + sediment, ev. JT, amylasy, renální funkce,
  2. UZ břicha.
 3. V přítomnosti alarmujících symptomů se provádí gastroskopie.

Léčba[edit | edit source]

 • Základem je edukace pacienta s ujištěním, že jde o benigní onemocnění, až 80 % odpovídá na placebo, možno doplnit psychotherapií, nutná jsou režimová opatření (dieta, nekouřit, nepít alkohol, neužívat ulcerogenní léky, …),
 1. ulcer-like dyspepsia – léčebný pokus s podáváním omeprazolu nebo H2 blokátory,
 2. dysmotility-like dyspepsia – prokinetikum (metoklopramid, domperidon, cisaprid).
 • Při neodpovídavosti na tuto terapii se provede horní endoskopie:
  • průkaz HP → eradikační léčba,
  • neprokáže-li organický původ obtíží → pokračování symptomatické léčby vč. antidepresiv.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]