Fosfomolybdenan amonný

Z WikiSkript

Heslo
Strukturní vzorec fosfomolybdenanu amonného


Fosfomolybdenan amonný, (NH4)3PMo12O40 je žlutá, ve vodě špatně rozpustná látka. Vzniká reakcí fosfátů a molybdenanu amonného za tepla; této reakce se používá pro průkaz fosfátů v roztocích.


Odkazy

Externí odkazy