Karcinom prostaty/PGS

Z WikiSkript
Mnohočetná osteoplastická ložiska metastáz karcinomu prostaty. Postižení je patrné zejména v křížové kosti, v levé kyčelní kosti (tedy na snímku vpravo), v levém sedacím hrbolu a v proximální části levého femuru.

Karcinom prostaty je jednou z nejčastějších malignit u mužů.

Historie[upravit | editovat zdroj]

Karcinom prostaty se sice v pozůstatcích nezachovává, ale protože poměrně často metastazuje do kostí. Ložiska v kostech mohou být označena jako stopy po metastatickém postižení skeletu při karcinomu prostaty na základě morfologické analýzy spočívající zejména v posouzení rentgenového snímku analyzované kosti a na základě studia mikroskopických morfologických charakteristik optickým i elektronovým mikroskopem. Obraz metastatického postižení kosti je totiž pro některé typy nádorů poměrně charakteristický. U kosterních pozůstatků lze využít i metod proteomické analýzy, protože proteiny extracelulární matrix obklopené hydroxyapatitem anorganické složky kostní hmoty mohou být zachovány i několik staletí. Nejstarší prokazatelné metastatické postižení bylo prokázáno na kostře neznámého Skytského[pozn. 1] krále nalezené na pohřebišti poblíž města Arzhan na Sibiři. Podle antropologické analýzy ostatků tento muž zemřel ve věku čtyřicet až padesát let. Stáří ostatků je přibližně 2700 let.[1][2]


První histopatologickou diagnózu karcinomu prostaty stanovil v roce 1853 britský chirurg J. Adams. Je zajímavé, že karcinom prostaty pokládal za vzácně se vyskytující onemocnění. Ostrý kontrast mezi současným stavem a stavem v polovině 19. století je způsoben následujícími faktory:

  • Až do konce 19. století nebyl karcinom prostaty nijak odlišován od jiných příčin obstrukce dolních močových cest.
  • Riziko nádoru roste velmi rychle s věkěm. S prodlužováním věku tedy progresivně narůstá i počet případů.
  • Některé faktory tzv. západního životního stylu představují rizikové faktory pro vznik karcinomu prostaty.

Nárůstu prevalence se podílí i včasný záchyt onemocnění s dobrou prognózou. Pro srovnání, v polovině 20. století byl typický pacient s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty sedmdesátiletý muž s metastatickým postižením skeletu nebo měkkých tkání s prognózou jeden až dva roky.[3]

K přelomu v terapii došlo ve 40. letech 20. století, kdy Ch. B. Huggins (1901–1997) zjistil, že karcinom prostaty reaguje na odstranění androgenní stimulace cestou kastrace nebo podáváním estrogenů. Orální antiandrogenní terapie podáváním perorálních estrogenů se tak stala první skutečně efektivní systémovou protinádorovou terapií. Jeho práce byla oceněna Nobelovou cenou za lékařství a fyziologii v roce 1966.[3]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Poznámky poz čarou[upravit | editovat zdroj]

  1. Skytové je označení skupiny kočovných kmenů obývajících ve starověku východní Evropu, zejm. území současné Ukrajiny a Ruska.

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. HORÁČKOVÁ, L., E. STROUHAL a L. VARGOVÁ. Základy paleopatologie. 1. vydání. Brno : CERM, 2004. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie; ISBN 80-210-3070-4.
  2. SCHULTZ, M., H. PARZINGER a D.V. POSDNJAKOV, et al. Oldest known case of metastasizing prostate carcinoma diagnosed in the skeleton of a 2,700-year-old Scythian king from Arzhan (Siberia, Russia). Int J Cancer [online]. 2007, vol. 121, no. 12, s. 2591-5, dostupné také z <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ijc.23073?cookieSet=1>. ISSN 1097-0215. 
  3. a b DENMEADE, S.R. a J.T. ISAACS. A history of prostate cancer treatment. Nat Rev Cancer [online]. 2002, vol. 2, no. 5, s. 389-96, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4124639/?tool=pubmed>. ISSN 1474-175X.