Portál:Epidemiologie

Z WikiSkript

Epidemiologie.png     Epidemiologie

Užitečné odkazy
Epidemiologie
Úvod
Epidemiologické studie
Epidemiologická terminologie
Statistické metody v epidemiologii


Evidence-based Medicine
Epidemiologie nádorových onemocnění
Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění

Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

Epidemiologie kouření
Epidemiologie alergií
Epidemiologie úrazů
Epidemiologie infekčních onemocnění

Zdroj nákazyOhnisko nákazyProces šíření nákazyVnímavý organismus v procesu šíření nákazy

Prevence
Očkování
Nozokomiální nákazy