Portál:Otázky z hygieny a epidemiologie (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z hygieny a epidemiologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z hygieny a epidemiologie

Obsah
 1. Hlavní živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy): zdroje, význam, nadbytek, deficit.
 2. Vitaminy rozpustné v tucích: zdroje, význam, nadbytek a deficit.
 3. Vitaminy rozpustné ve vodě: zdroje, význam, nadbytek a deficit.
 4. Význam minerálních látek ve výživě člověka (Ca, P, Mg, Na, K): zdroje, nadbytek a deficit.
 5. Význam stopových prvků ve výživě člověka (Fe, I, Cu, Cr, Mn, F, Se zdroje, nadbytek a deficit).
 6. Voda a zdraví, požadavky na kvalitu pitné vody, balená voda
 7. Hromadné a individuální zásobování vodou, zdravotní rizika z vody
 8. Význam hlavních druhů potravin ve výživě.
 9. Potraviny určené pro zvláštní výživu, funkční potraviny, biopotraviny, potraviny na bázi geneticky modifikovaných organizmů, přídatné látky v potravinách, potravinové doplňky.
 10. Toxické látky v potravinách.
 11. Výživová doporučení pro populaci.
 12. Výživa kojenců a malých dětí. Význam kojení.
 13. Výživa ve stáří
 14. Stravování pracujících
 15. Alternativní způsoby stravování a redukční diety.
 16. Hygienické požadavky na společné stravování včetně zdravotnických zařízení a individuální zásady prevence onemocnění přenášených potravou.
 17. Nejdůležitější právní normy týkající se bezpečnosti potravin v ČR
 18. Onemocnění z nadbytku nebo nedostatku živin.
 19. Chronická neinfekční onemocnění s hromadným výskytem, prevence.
 20. Alimentární infekce a intoxikace (původci, zdroj, přenos, prevence).
 21. Epidemiologie, a rizikové faktory nádorových onemocnění.
 22. Nutriční epidemiologie.
 23. Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění,, metabolického syndromu a diabetu 2. typu
 24. Epidemiologie potravinových alergií
 25. Formy užívání tabáku a zdravotní souvislosti, epidemie užívání tabáku, Prevence závislosti na tabáku.
  Hygiena a epidemiologie
  základy
 26. Hygiena a epidemiologie, základní pojmy, historie a definice oborů.
 27. Znečištění ovzduší a zdraví člověka. Zdravotní význam hlavních škodlivin v ovzduší.
 28. Znečištění prostředí a expozice člověka, bioindikátory a biomarkery, vnímavost člověka ke škodlivinám prostředí.
 29. Fyzikální,chemická a biologická rizika v budovách
 30. Pozdní účinky xenobiotik (mutagenní, karcinogenní, teratogenní, alergenní), výskyt látek s pozdními účinky v životním a pracovním prostředí, primární prevence pozdních účinků.
 31. Ionizující záření. lékařská aplikace ionizujícího záření, principy ochrany.
 32. Fyzikální faktory prostředí ( hluk a vibrace) - způsoby hodnocení, ochrana před nepříznivými vlivy.
 33. Fyzikální faktory prostředí ( UV záření a elektromagnetické pole) - způsoby hodnocení, ochrana před nepříznivými vlivy.
 34. Fyzikální faktory prostředí - mikroklima a osvětlení ( denní osvětlení, umělé osvětlení, sdružené osvětlení, oslnění).
 35. Hygiena práce, základní pojmy oboru,, hodnocení pracovní a tepelné zátěže.
 36. Hygienická problematika dětského a dorostového věku, specifické problémy těchto věkových kategorií.
 37. Základní ukazatele zdravotního stavu (zejména nemocnost, incidence, prevalence, úmrtnost, smrtnost)
 38. Primární, sekundární a terciární prevence – úloha výživy.
 39. Deskriptivní epidemiologické studie. Základní epidemiologické charakteristiky.
 40. Analytické epidemiologické studie - využití a jejich typy.
 41. Experimentální epidemiologické studie. Randomizace a zaslepení.
 42. Sterilizace – význam, metody
 43. Dezinfekce – význam, metody
 44. Proces šíření nákazy - zdroj, přenos,, vnímavý jedinec.
 45. Nozokomiální nákazy: zdroje, cesty přenosu, nejčastější původci
 46. Preventivní a represivní protiepidemická opatření
 47. Imunizace, typy očkovacích látek, indikace, reakce po očkování očkování v ČR.
 48. Nákazy přenášené vzdušnou cestou – původci, zdroj, přenos, prevence.
 49. Nákazy kůže a povrchových sliznic – původci, zdroj, přenos, prevence.
 50. Krevní nákazy – původci, zdroj, přenos, prevence.