Primární prevence nemocí hromadného výskytu

Z WikiSkript

Nemoc civilizace je nemoc, jejíž změna výskytu v populaci je spojena se změnami způsobu existence civilizace. Vývojový posun civilizace vede zprvu k přeměně rizika a následně k pozorované přeměně epidemiologických charakteristik nemoci. [1]

Životní styl a vznik chronických onemocnění[upravit | editovat zdroj]

Na vývoji onemocnění spjatých s civilizačním pokrokem se podílí řada faktorů. Zajisté je jedním z nich prodlužování průměrné délky života. Dalším faktorem jsou bezesporu produkty civilizace. Morem postmoderního světa pak bezesporu jsou důsledky obezity související s hypertenzí a diabetem mellitem 2. typu (metabolický syndrom) a nádory.

Mezi nemoci hromadného výskytu patří několik skupin onemocnění:[1]

 • infekční nemoci;
 • ateroskleróza a její komplikace;
 • poranění;
 • abúzus návykových látek;
 • nádory;
 • alergie;
 • stres.

Infekční nemoci jsou schopné vyvolat epidemie či pandemie. Přesto se do nemocí civilizace často nezařazují. Patří zde např. infekce HIV nebo infekční hepatitidy.

Ateroskleróza je chronické degenerativní onemocnění cévní stěny a její výskyt stále stoupá. Je spojena s dalšími onemocněními jako je obezita, diabetes mellitus 2. typu, hypertenze, hyperlipidémie a dalšími.

Poranění souvisejí jednak s rozvojem dopravy, průmyslem, zemědělstvím či dalšími odvětvími, úrazy v zaměstnání a v neposlední řadě válečnými technologiemi.

Abúzus návykových látek patří mezi globální rizikové faktory, neboť spotřeba např. tabáku či lihovin neustále stoupá.

Nádory vznikají jednak genetickým zatížením v rodinách a jednak působením prostředí.

Výskyt alergií vzrůstá zřejmě v souvislosti s nedostatečným vystavením přirozeným antigenům v raném dětství a zároveň vystavením alergenům a cizorodým látkám.

Ukazatel DALY[upravit | editovat zdroj]

Souhrnný ukazatel DALY v roce 2004 (podle WHO)

Pro znázornění dopadu určitého onemocnění na ekonomickou aktivitu populace byl v roce 2000 zaveden ukazatel DALY (Disability-Adjusted Life Years). Číslo znázorňuje počet let života poznamenaných onemocněním. Uvádí se tradičně v relativních číslech (nejčastěji na 100 000 obyvatel).

Jiné ukazatele (např. YLL – Years of Life Lost, YDL – Years Lived with Disability, QALY – Quality-adjusted life years ) neznázorňují dostatečně celkový dopad onemocnění na populaci.

DALY lze nicméně spočítat jako součet YLL a YDL:

DALY = YLL + YDL

Rizikové faktory[upravit | editovat zdroj]

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory nemocí civilizace řadíme:

 • kouření;
 • nadměrná spotřeba alkoholu;
 • rizikové stravovací návyky;
  • nelze říci, zda jsou narůstající incidence některých onemocnění způsobené přebytkem některé látky v potravě či naopak nedostatkem jiné,
 • faktory prostředí (např. sociální faktory – stres, kriminalita, válka).

Neovlivnitelné pak samozřejmě představují věk (průměrný věk dožití neustále narůstá), pohlaví, genetická výbava (díky moderní medicíně přežívají i lidé, kteří by za normálních okolností nepřežili, a mají potomky).

Prevence nemocí civilizace[upravit | editovat zdroj]

Nemoci civilizace jsou multifaktoriálně podmíněná onemocnění. Primární prevence nemocí civilizace spočívá v odstranění nebo redukování rizikových faktorů. Mezi hlavní patří úprava životního stylu, stravovacích návyků. Je třeba klást důraz na prevenci hlavních skupin chorob (kardiovaskulární onemocnění, nádory, infekční onemocnění a další).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. 168 s. ISBN 80-246-0383-7.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LF UK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. 168 s. ISBN 80-246-0383-7.