Preventivní protiepidemická opatření

Z WikiSkript

Prevence je soubor opatření k předcházení onemocnění. „Preventivní“ znamená zabránění infekce vnímavého jedince, t.j. vzniku zdroje nebo šíření infekce. „Represivní“ znamená, že k infekci již došlo. Prevence může být:

 • primordiální, když zabráníme vzniku dosud nepřítomné příčiny,
 • primární, když zabráníme působení zevních rizikových faktorů, nebo zvýšíme rezistenci jedince (epidemiologie),
 • sekundární prevence je včasné vyhledání (diagnostika), léčení a zabránění dalšího rozvoje nemoci a komplikací (klinická medicína),
 • terciární prevence sleduje nemocné, kteří překonali onemocnění.


Mezi preventivní protiepidemická opatření patří:

Příletová hala na letišti v Singapuru – „thermal scanning“ v návaznosti na prasečí chřipku
 • Zvyšování hygienické úrovně obyvatel – nejdůležitější je dodržování hygienických předpisů týkajících se zásobování vodou, stravování, výroby a manipulace s potravinami, odpadové vody, odpadu, fekálií a tak podobně.
 • Očkování – s cílem navodit co nejvyšší kolektivní imunitu.
 • Evidence a kontrola bacilonosičů (a osob s nimi žijícími v společné domácnosti) – na územně příslušném zdravotním úřadě musí být evidováni (např. přenositelé břišního tyfu, salmonely, bacilární úplavice a záškrtu); musí být pod stálým lékařským dohledem, pravidelně mikrobiologicky vyšetřováni, případně léčeni. Musí se podvolit určitým omezujícím opatřením, hlásit vždy změnu bydliště, nesmějí ohrožovat svou činností další osoby.
 • Opatření proti zavlečení infekce do kolektivů vstupní prohlídky (do zaměstnání, tábora, armády, ranní filtry v jeslích a mateřských školách), zamezení vstupu do kolektivu osobám, které mohou být zdrojem nákazy (důležitá je taky informovanost).
 • Profylaktická dezinfekce – jejím cílem je snížit počet patogenních zárodků ve vnějším prostředí (veřejných budov, zdravotnických zařízení, prostředků hromadné dopravy, pitné vody, odpadní vody z nemocnic, pasterizace mléka).
 • Ochrana hranic – je systém opatření, chránící hranice před zavlečením nákazy ze zahraničí osobami, surovinami, zbožím, dováženými zvířaty. Jedná se mj. o osoby, které přijíždějí z krajin s endemickým či epidemickým výskytem závažných přenosných onemocnění. Takoví cestující se musí prokázat platným očkovacím průkazem, pokud ho nemají nebo nejsou očkovaní, podrobí se zdravotnickému dozoru, karanténě či očkování. Karanténními nemocemi jsou mor, žlutá zimnice a cholera. Co se týká osob, nelze hranice ustrážit absolutně. Důležitější je ochrana dovážených komodit, kdy musí být doložené osvědčení zdravotních či veterinárních orgánů o jejich zdravotní nezávadnosti.
 • Zdravotní výchova – zvyšování zdravotnického uvědomění a kulturnosti zařazením základu hygieny a epidemiologie do školních i mimoškolních vzdělávacích zařízení.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GEIZEROVÁ, H., et al. Epidemiologie: vybrané kapitoly pro seminární a praktická cvičení. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1995. 83 s. ISBN 80-7184-179-X.