Prevence závislosti na tabáku

Z WikiSkript
Velká varování na krabičkách cigaret v Brazílii

Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou smrti na světě. Nejdůležitějším aspektem boje proti kouření je prevence kouření – zde je nutný komplexní přístup celé společnosti a překonání „lobby tabákových firem“.

Metody prevence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Progresivní zdanění cigaret (prodá se menší množství dražších cigaret → stát o zisk nepřijde),
 • ochrana před pasivním kouřením (např. zákaz kouření v restauracích; vybudování speciálních místností ke kouření ve veřejných budovách, na letištích apod.),
 • protikuřácky orientované veřejné vzdělávací kampaně (viz australská kampaň „Every Cigarette is Doing You Damage“),
 • naprostý zákaz reklamy,
 • prodej cigaret pouze v obchodech s licencí,
 • velká varování s obrázky na krabičkách cigaret,
 • lékař je svým pacientům vzorem, proto by měl být nekuřák,
 • dostupná léčba.

Prevence u dětí[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Kouření je „dětská nemoc“. První cigareta přichází v průměru mezi 12. a 14. rokem. Většina kuřáků začala kouřit v dětství. Dospělí začínají kouřit mnohem méně často. Marketing tabákových firem je proto zaměřen na děti.

Co dělat, aby děti nezačaly kouřit?
 • Posilovat jejich sebevědomí,
 • vytvářet doma atmosféru pohody a spokojenosti,
 • nekouřit doma; u dětí, které pocházejí z kuřáckého prostředí je častější výskyt otitid, leukemií,
 • vysvětlit dětem principy tabákového průmyslu,
 • zajímat se o jejich volný čas a kamarády,
 • vysvětlit, že cigareta není symbol dospělosti.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-551-5.
 • KRÁLÍKOVÁ, Eva. Historie užívaní tabáku. Přednáška pro studenty 1. LF. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK.