Zplodiny kouření

From WikiSkripta

Papierosa 1 ubt 0069.jpeg

Cigaretový kouř je dynamickým komplexem více než 4000 plynných i pevných látek. Obsahuje 43 prokázaných karcinogenů (dibenzantracen, benzo-a-pyren, dimetylnitrosamin, dietylnitrosamin, vinylchlorid, hydrazin, arsen aj.), 60 kokarcinogenů, promotorů nebo suspektních karcinogenů, mutageny, alergeny, toxické látky. Dále je bohatý na oxid uhelnatý (kuřáci mají 5–10 % karbonylhemoglobinu). V cigaretovém kouři je 700 aditiv.

Aktivní kouření[edit | edit source]

Aktivní kouření způsobuje nebo zvyšuje riziko vzniku celé řady fatálních i nefatálních onemocnění:

Pasivní kouření[edit | edit source]

ETS

Pasivní kouření (second hand smoking) způsobuje 120–160 úmrtí v ČR za rok. ETS (environmental tobacco smoke, tabákový kouř v prostředí) obsahuje stovky toxických látek. Expozici ETS lze prokázat v krvi, slinách nebo moči nekuřáků, akutní dopad se projeví podrážděním sliznic očí a dýchacích cest, nepříjemným čichovým vjemem.

ETS způsobuje
  • karcinom plic;
  • fatální i nefatální infarkty myokardu (↓ schopnost transportu kyslíku krví, ↓ schopnost myokardu využít kyslík k syntéze ATP, větší rozsah ischemie);
  • záněty horních a dolních dýchacích cest;
  • záněty středního ucha;
  • malé, ale signifikantní snížení plicních funkcí u dětí;
  • zvýšení výskytu nových onemocnění astmatem i jeho recidiv;
  • má souvislost se syndromem náhlého úmrtí kojenců.

Účinky na plod u kouřící matky: ↓ porodní váha (cca o 250 g) a s tím související dopad na další rozvoj, VVV končetin (Experts Statement on Passive Smoking, Barcelona 1996). Kouření v těhotenství dále zvyšuje riziko spontánního potratu a mimoděložního těhotenství.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-551-5.